Reiskandelaar in depot Fries Museum blijkt een overblijfsel van een middeleeuwse polsstok. Een replica is met succes getest door fierljepper Ysbrand Galama

Het Fries Museum heeft in het depot een aantal overblijfselen van polsstoksperen ontdekt. Vroeger werd gedacht dat het reiskandelaars waren, maar onderzoek wijst uit dat het gaat om een ‘kletsie’.

De bekende fierljepper Ysbrand Galama testte een replica van een 'kletsie' en hij kwam droog over de sloot.

De bekende fierljepper Ysbrand Galama testte een replica van een 'kletsie' en hij kwam droog over de sloot. Foto: Fries Museum

Dat Friese krijgers in de middeleeuwen met een polsstokspeer over de slagvelden renden en sprongen was al bekend. Er zijn meerdere afbeeldingen van, maar nu zijn er ook fysieke resten bekend. Conservator Casper van Dijk, gespecialiseerd in middeleeuws wapentuig, heeft onderzoek gedaan in het depot en constateerde dat de vermeende reiskandelaars eigenlijk restanten zijn van zo’n polsstokspeer, die in het Oudfries ‘kletsie’ werd genoemd.

Nieuws

menu