Het oeuvre van dichteres Rixt was klein, maar haar invloed op de Friese literatuur was groot

De naam van dichteres Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979) zal bij veel mensen niet meteen een belletje doen rinkelen. Ze verwierf bekendheid onder haar pseudoniem Rixt. Haar oeuvre was klein, maar haar invloed op de Friese literatuur groot.

Hendrika Akke van Dorssen, alias Rixt, was een voorname vrouw.

Hendrika Akke van Dorssen, alias Rixt, was een voorname vrouw. Foto: Tresoar

Veertig jaar na haar dood, in de zomer van 2019, doken in Amstelveen vier handgeschreven brieven op. Die zijn afkomstig uit de nalatenschap van ds. Johannes Christoffel Hagen en door diens zoon, dichter Koos Hagen (die het Gereformeerd Gymnasium in Leeuwarden, tegenwoordig Beyers Naudé, volgde), werd geschonken aan het Fries Dichterscollectief. Rixt is niet alleen de naamgeefster, maar ook beschermvrouwe van het collectief.

Nieuws

menu