De rode loper gaat uit voor de kinderen van berneiepenloftspul Easterwierrum: in een film gaan ze op ruimtereis naar een betere, schonere planeet

Het Berneiepenloftspul in Easterwierrom moest vorig jaar abrupt worden afgeblazen. Dat zou geen tweede keer gebeuren, besloot het bestuur. De 25 tieners komen daarom met een coronaproof uitvoering: een film.

Opnames voor de speelfilm BIS Corp. 9021. In het midden Romke Gabe Draaijer.

Opnames voor de speelfilm BIS Corp. 9021. In het midden Romke Gabe Draaijer. Foto: Johan van der Klaauw

Geen tribunes en de sensatie van live acteerwerk voor de kinderen van het Berneiepenloftspul (BIS) dit jaar. In plaats daarvan gaat de rode loper voor hen uit en kunnen ze, lui zittend in het tot bioscoop omgebouwd dorpshuis De Tysker, aanschouwen welke acteerprestaties zij afgelopen voorjaar neerzetten. Toen werkten ze keihard aan de film. BIS-Corp. 9021 , over een nieuwe planeet waar mensen graag willen wonen, nu ze van de aarde zo’n zooitje hebben gemaakt.

,,Ik bin bliid en grutsk dat wy de bern sa dochs in BIS-ûnderfining jaan kinne”, zegt Tineke Terpstra-van der Schaaf, voorzitter van het BIS-bestuur. Vorig jaar moesten de voorbereidingen voor iepenloftspul Troch de Raarder Bosk abrupt gestaakt worden; de repetities waren in volle gang. ,,Tige soer foar de bern, harren âlden, alle oare belutsenen en foar ús as bestjoer.” Toen de coronaperikelen aanhielden, stak het bestuur de koppen bij elkaar. Wat er ook zou gebeuren, de kinderen moesten en zouden dit jaar spelen, besloten ze.

Theatrale tocht

Afgelopen winter werd daarom gewerkt aan een theatrale wandeltocht door Easterwierrum. ,,Bûtendoar en in manier om mei lytse groepkes publyk te wurkjen.” Toen zelfs die mogelijkheid onzeker leek, gooiden ze de boel nóg een keer om: van het theaterscript dat er inmiddels lag, werd in allerijl een filmscript gemaakt. ,,In hektyske útdaging”, zegt Romke Gabe Draaijer, die de theatrale tocht met Sjoerd Blom en Joke Kirst zou regisseren. ,,It wie ûnderwilens al april, yn maaie moasten wy de film draaie.”

Los van deze stress: hoe zet je scènes die je voor theater bedacht hebt om in film? Om over de technische kant nog maar te zwijgen. ,,Dêrfan wist ik hielendal neat. Wy binne flink út ús comfort-zone helle”, blikt Draaijer terug. Zonder de filmcrew - bestaande uit Wybo Smids, Jocob Fokkens, Tieme Tolsma, Klaas Ytsma - hadden ze dat niet voor elkaar gekregen. ,,Sy hawwe ús as artistyk team tige goed op wei holpen en it technyske ferhaal op harren naam.”

Het eindresultaat is een heuse speelfilm, opgenomen op verschillende plekken in Easterwierrum, maar ook bij onder meer Crystallic in Leeuwarden. ,,It wie in spannend aventoer mei lange draaidagen, mar de bern wiene tige entûsjast.”

Stikstofprobleem

Het mooie vindt Draaijer dat de kinderen - grotendeels de ploeg van vorig jaar - een grote inbreng bij de inhoud hebben gehad. Een wens die hij en Sjoerd Blom, de vaste regisseurs van het Berneiepenloftspul, al een paar jaar hadden. ,,Koroana joech ús dy kâns.” Het willen vluchten naar een wereld waar alles beter is, was een thema dat al snel kwam bovendrijven. ,,De koroanakrisis hat dêrby fansels de direkte ynspiraasje west.”

Er volgden mooie gesprekken met de kinderen. Wat als zij de baas zouden zijn van een nieuwe wereld, wat zouden ze dan (anders) doen? ,,Moai om it hjir mei de bern oer te hawwen. Sy binne de nije generaasje en drage de problemen dy’t hjoed-de-dei spylje op harren skouders.” Wat Draaijer verraste is dat ze met heel volwassen thema’s op de proppen kwamen, zoals het stikstofprobleem. ,,Fernimst dat in protte bern út boerefamyljes komme. Sy hiene hiele ferhalen oer wat er spilet en wat al of net goeie oplossings binne.” Ook over andere onderwerpen, zoals het dierenwelzijn en de plasticsoep.

Humor en show

Grote thema’s, beaamt Draaijer, maar zwaar wordt het nergens in BIS-Corp. 9021 , zegt hij. ,,It is in echte bernefilm wurden mei in protte humor, showeleminten, freonskip tusken de minsken en de aliens dy’t op de planeet wenje en in protte muzyk. It is ek sterk rjochte op belibbing. It publyk stapt, hast letterlik, mei de spilers it romteskip yn op wei nei in nij aventoer.”

Draaijer kijkt met een goed gevoel op het filmproject terug. Tegelijk is hij blij dat hij de theatervloer weer op kan. ,,Ik haw in soad leard oer film meitsjen, mar myn hert leit by it teäter. Dy befêstiging haw ik wer krigen.”

Het bestuur kwam de afgelopen week bij elkaar om te brainstormen over de invulling van de premièreavond. ,,Hoe en wat, dêr kin ik noch neat oer sizze mar de reade loper sil yn alle gefallen útrôle wurde. Dy eare komt de bern mear dan ta.”

De film BIS-Corp 9021 van Berneiepenloftspul Eassterwierrum gaat op 30 september in première in De Tysker in Easterwierrum. Deze serie belicht de iepenloftspullen die de komende tijd in Fryslân te zien zijn. Dit is deel 4.