Dit artikel is vandaag gratis

Skriuwersboun wordt nog geen ‘bûn’: de meerderheid op de ledenvergadering om de naam te wijzigen is niet groot genoeg

Skriuwersboun blijft voorlopig Skriuwersboun. Foto: FD

It Skriuwersboun, een vereniging van Friese schrijvers en dichters, gaat de naam nog niet wijzigen. Donderdag besloot een meerderheid op de algemene jaarvergadering om ‘boun’ te veranderen in ‘bûn’, maar voor een naamswijziging is tweederde meerderheid nodig.

Van de ruim honderd leden waren vijftien aanwezig op de vergadering in Tresoar en acht via Zoom. Dertig leden hadden zich afgemeld. De tegenstanders van de naamsverandering wezen erop dat het Friesch Dagblad ook na ruim honderd jaar nog steeds een begrip is in Fryslân. It Skriuwersboun is dat na ruim vijftig jaar ook nog steeds.

Nieuwe vergadering

Voorzitter Willem Verf van It Boun zegt dat het bestuur een nieuwe vergadering zal uitschrijven om opnieuw over de naam te besluiten. Donderdag werd besloten om een commissie in het leven te roepen om te bekijken hoe de betaling van Friese schrijvers verbeterd kan worden.

Nieuws

menu