Steun voor Opera Spanga en Friese festivals

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) geeft vanaf 2021 aan 58 festivals en 78 theatermakers en producerende instellingen een meerjarige subsidie. In Fryslân zijn Opera Spanga en vijf festivals de komende vier jaar van een bijdrage verzekerd.

Francis van Broekhuizen in Opera Spanga’s eerdere uitvoering van Macbeth. De komende jaren krijgt het gezelschap subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Francis van Broekhuizen in Opera Spanga’s eerdere uitvoering van Macbeth. De komende jaren krijgt het gezelschap subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Foto: Jessica Boerstra

Net als toen de Raad voor Cultuur minister Ingrid van Engelshoven in juni adviseerde over de subsidies uit de basisinfrastructuur (BIS), was het gisteren wederom een dag waarop blijdschap en pijn hand in hand gingen in de cultuurwereld. De harde klappen vielen met name bij de makers en instellingen die een subsidie aanvroegen. 202 waren dat er, waarvan het FPK maar 78 (39 procent) aanvragen kon honoreren met de beschikbare 21 miljoen. Onder de afvallers zijn onder meer het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en muziektheatergezelschap Orkater. De oudgedienden maken mede plaats voor 33 nieuwkomers.

In ‘landsdeel Noord’ (Fryslân, Groningen, Drenthe) waren er acht aanvragen. Onder meer het Luthers Bach Ensemble en NoordPool Orkest uit Groningen, PeerGrouP in Donderen en Meindert Talma die in Noordhorn woont kregen negatief bericht. Alleen Opera Spanga kan juist wel de gevraagde 125.000 euro subsidie per jaar tegemoet zien.

,,Totaal onverwacht”, zegt regisseur en artistiek leider Corina van Eijk. De afgelopen acht jaar viel haar operagezelschap bij het FPK buiten de boot. ,,Met de 120.000 euro die we jaarlijks van de provincie gaan krijgen, betekent dit dat we weer vier jaar mooie dingen kunnen maken. Maar ook dat ik mijn medewerkers weer normaal kan betalen en dat we ons bijvoorbeeld explicieter op educatie kunnen gaan richten.”

Eerlijker

Ondanks de blijdschap, is Van Eijk het niet eens met het subsidiesysteem. ,,In plaats van dat Jantje wel en Pietje geen subsidie krijgt, vind ik dat iedereen die kunst maakt en keihard werkt in de podiumsector 1500 euro per maand zou moeten krijgen, plus een vast bedrag per productie. Dat zou veel eerlijker zijn.”

Voor de festivals had het FPK ruim zes miljoen euro te verdelen. Vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. En elk festival dat werd voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgt die ook. Ook hier nieuwkomers, zoals het FestiValderAa in Schipborg. ,,We ondersteunen de komende vier jaar een grote diversiteit aan festivals door het hele land”, zegt directeur Henriëtte Post van het FPK. Voor festivals is een aparte regeling gemaakt.

,,Een die beter inspeelt op de variëteit aan festivals en hun lokale inbedding. (..) Door per landsdeel te werken, is een goede landelijke spreiding gegarandeerd.”In het Noorden deden 19 festivals een subsidieaanvraag, waarvan 12 (72 procent) zijn gehonoreerd voor in totaal 1.190.340 euro. In Fryslân horen Explore the North (jaarlijks 150.000 euro), het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (25.000), Into the Great Wide Open (130.000), het Oranjewoud Festival (145.000) en Welcome to the Village (175.000) daarbij. Nieuwkomer Simmerdeis krijgt geen geld.

‘Dramatisch’

De uitkomst voor de cultuurinstellingen is ,,dramatisch”, vindt Mark Hospers van Explore the North. Voor wat betreft de festivals is hij juist optimistisch. ,,Fryslân doet het in deze categorie goed en ook de ontwikkeling van een vierjarenregeling is positief.” Ook gedeputeerde Sietske Poepjes spreekt van een ’gemixte uitkomst’. ,,Als provincie steunen we met eigen middelen de komende jaren ook robuust, maar ook daarmee kunnen we niet alle gaten opvullen.”

De aanvragen werden voor de coronacrisis ingediend. ,,Wij gaan kijken of Covid-19 de ingediende plannen beïnvloedt en welke aanpassingen nodig zijn”, aldus Post van het FPK.

Festivals voelen zich al jaren gepasseerd in Fryslân

Van Berlo zegt in het verleden meermaals te hebben ervaren dat heavy metal als genre eigenlijk niet serieus wordt genomen. Hij is verrast dat de Staten het in 2018 zo expliciet hadden genoemd: dat was hem nooit ter ore gekomen.

Nieuws

Meest gelezen

menu