Filmmaker Steven de Jong over zijn film 'Grutte Pier', de hang naar vrijheid en zijn wens om eens het leven van Titus Brandsma te verfilmen

Ruim twintig jaar na De Fûke (2000) levert Steven de Jong (60) opnieuw een Friestalige film af: Grutte Pier. Zijn levenswerk, zo omschrijft hij de film die vanaf volgende week in de bioscoop draait. Omdat het zo’n groot project is, maar vooral omdat de Friese filmmaker zich nauw verwant voelt met de laatmiddeleeuwse rebel en vrijheidsstrijder. ,,Frijheid is foar my wichtich. Ik fiel dêrom ek in soad begryp foar de boeren en har protesten.”

Filmmaker Steven de Jong bij zijn huis in Hartwerd met paard Sil en een replica van het zwaard van Grutt Pier uit de gelijknamige nieuwe film.

Filmmaker Steven de Jong bij zijn huis in Hartwerd met paard Sil en een replica van het zwaard van Grutt Pier uit de gelijknamige nieuwe film. Foto: Simon Bleeker

Een zwarte banier met ‘Grutte Pier’ trekt, wapperend in de wind, schaduwen over de voortuin van de woonboerderij van Steven de Jong in Hartwerd. In dezelfde tuin een zwarte Grutte Pier-bus en vanuit de keuken klinkt Friestalige muziek: Griene tsiis , van de cd die bij de film uitkomt.

Nieuws

menu