Met uitvoerig onderzoek leerde Susan van den Berg Fryslân zijn eigen beeldende kunst kennen | In memoriam

Op 6 februari werd de cultuurwereld in Fryslân opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Susan van den Berg, op 49-jarige leeftijd. Van den Berg bezat veel kennis over Friese beeldend kunstenaars, die ze graag deelde in vele boeken en artikelen. Als conservator van Museum Belvédère kon ze ook doen wat ze echt wilde doen: bezig zijn met de inhoud en bezoekers ook onbekende werken tonen.

Susan van den Berg.

Susan van den Berg. Foto: Albert Jensma en Jan Bensliman

,,Die moet je in de gaten houden”, hadden oprichter van Museum Belvédère Thom Mercuur en kunstenaar Sjoerd de Vries tegen Ernst Bruinsma gezegd. Zij hadden de in Leeuwarden geboren kunsthistoricus Susan van den Berg al vroeg in het vizier. Bruinsma was destijds hoofdredacteur van De Moanne en vroeg haar stukken te schrijven voor het cultuurblad. Hij roemt haar accuratesse en schrijfstijl. ,,Ik ben literatuurwetenschapper en wat mij opviel aan haar stukken was dat ze voetnoten gebruikte. Ook gebruikte ze inzetjes, dat liet haar grondigheid zien. Ze schreef heel beeldend, met impressionistische indrukken.”