Teatertún Broeksterwâld komt deze zomer na het spektakelstuk ‘Rêdbâd’ met de intieme voorstelling ‘Twa’

Hoe groot kan een contrast zijn. Tijdens de laatste voorstelling in de teatertún in Broeksterwâld daverden 120 spelers door het speelveld. Straks zijn het er slechts twee.

Dries Visser en Antsje Soepboer in teatertún Broeksterwâld.

Dries Visser en Antsje Soepboer in teatertún Broeksterwâld. Foto: Baukje Venema

Die twee zijn Dries Visser en Antsje Soepboer uit Broeksterwâld. Ooit speelden ze met elkaar bij toneelvereniging It moat kinne in hun dorp. En meer dan twintig jaar geleden zagen ze samen Tryater het stuk ‘Twa’ spelen. Beiden waren onder de indruk van de voorstelling gespeeld door Jan Arendz en Klaasje Postma en beloofden aan elkaar: als we dit ooit spelen, dan met elkaar.

Begin dit jaar kreeg melkveehouder Visser het verzoek om samen met zijn vriendin Esther het stuk ‘Twa’ te spelen in de theatertuin. Hij herinnerde zich meteen zijn oude belofte en vroeg Antsje of ze nog steeds wilde. ,,Sy hat der in wike oer neitocht en doe ‘ja’ sein. It is hearlik om mei har dit te dwaan”, vindt Visser.

‘Ungetiid’ op boerenbedrijf

Het positief reageren op het verzoek van de theatertuincommissie om ‘Twa’ te spelen, was voor Visser snel gedaan. Nu het bijna zover is, heeft het nog wel wat voeten in de waarde. De laatste weken voor de uitvoeringen is het tweemaal in de week een avond oefenen en dat terwijl het op het boerenbedrijf ‘ûngetiid’ is.

Tijdens het melken van de koeien oefent Visser geregeld zijn scenes. De zeven typetjes die hij moet spelen, vindt hij niet zo moeilijk. Het is lastiger om steeds weer terug te gaan naar de hoofdpersoon: kroegbaas Klaas die met zijn vrouw Jantsje een café runt. ,,Om hieltyd wer werom te gean nei mysels, om samar te sizzen, is hiel dreech”, legt Visser uit.

Tijdens de uitvoeringen en bij de voorbereidingen kan Visser het bedrijf overlaten aan zijn twee zonen van 22 en 24. Ze zijn beide ook lid van de plaatselijke toneelvereniging. ,,Sy hawwe dat graach foar harren heit oer.”

Iepenloftspul Brantgum en Burgum

Visser geniet volop van het toneelspelen. Hij schitterde zeker viermaal bij iepenloftspullen in Brantgum en Burgum. ,,It boerehiem is net sa grut”, verklaart hij. ,,Toaniel is ek in hiel sosjaal barren. It proses nei in útfiering ta fyn ik it moaist, mar ek de neisit, it praatsje mei de minsken om samar te sizzen.”

De 58-jarige Antsje Soepboer geniet ook van de vele rollen die ze speelt in ‘Twa’. Ze speelde in 2018 een rol in de monsterproductie Rêdbâd en had het toneelspelen eigenlijk al achter zich gelaten. ,,Ik moast dêrom ek wol even neitinke om dit op te pakken”, verklaart de in de zorg werkende Soepboer. ,,Dit stik spylje is in hiele útdaging. It moaie is dat it in hiele moaie ferhaalline hat. Der sit in dúdlike reade tried trochhinne. Boppedat hâld ik fan drama en dat sit der folop yn.”

Daarnaast vindt ze het bijzonder om weer met Dries Visser op de planken te staan. ,,Ik ha earder, krekt as Dries, 25 jier by ‘It Moat Kinne’ spile en wy hiene doe al in goede klik en dat is noch hieltyd sa.”

Twa is na de première op 20 augustus tot en met 4 september nog diverse malene zien in de teatertún in Broeksterwâld

Het Friesch Dagblad belicht deze zomer de iepenloftspullen die de komende tijd in Fryslân te zien zien zijn. Dit is deel 2