Niemand uit het literaire veld meldt zich: toch geen literair jurylid bij de Gysbert Japicxpriis 2023

De vakjury voor de Gysbert Japicxpriis 2023 is bekend gemaakt. Er staan drie namen op, maar geen enkele uit het literaire veld zelf. Terwijl dat een uitdrukkelijke wens van het veld was.

Onthulling van het portret van Gysbert Japicxpriis-winnaar Eeltsje Hettinga.

Onthulling van het portret van Gysbert Japicxpriis-winnaar Eeltsje Hettinga. Foto: Marchje Andringa

Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte dinsdag de juryleden bekend. Rieuwert Krol van het literaire blog Tzum , Jelma Knol, docent en redacteur van tijdschriften en boeken, en Jarich Hoekstra van de Fryske Akademy. De juryleden zijn voorgedragen door Tresoar en de Fryske Akademy.

Nieuws

menu