Twee bijzondere Matthäus Passions, de een Friestalig, de ander compact | Recensie

Het is de tijd van de Matthäus Passion. In Fryslân waren er twee alternatieve uitvoeringen: een compacte versie in Franeker en een Friestalige in Minnertsga en Heerenveen.

Tenor Maarten Romkes en dirigent Gerben van der Veen tijdens de uitvoering van de Friestalige passie.

Tenor Maarten Romkes en dirigent Gerben van der Veen tijdens de uitvoering van de Friestalige passie. Foto: Simon Bleeker

In een week tijd kunnen we in Fryslân minstens zeven keer naar de Matthäus Passion van Bach, waarvan alleen al vier keer in Leeuwarden. Het afgelopen weekeinde waren er ook nog enkele bijzondere alternatieven: een compacte versie van diezelfde Matthäus in de Franeker Martinikerk, en een gloednieuwe passie die in Minnertsga in première ging en daarna twee keer in Heerenveen klonk.

Nieuws

menu