Wie met regels breekt, treft verrassing. Zoals bij de Canadese schrijfster Anne Carson die proza en gedichten weer 'ouderwets' laat versmelten | Poëzie

Wie met de regels breekt, treft verrassing. De Canadese schrijfster Anne Carson versmelt prozaverhalen en gedichten in Rood – twee romans in verzen. Haar buitenissige aanpak leidde tot een onstuimig relaas dat bezinning afdwingt. De bloedkleurige Nederlandse editie ligt sinds afgelopen najaar in de winkel.

In de klassieke oudheid vielen vertellingen en dichtkunst veelal samen

In de klassieke oudheid vielen vertellingen en dichtkunst veelal samen Foto: Shutterstock

Wat is de grens tussen proza en poëzie? Beiden kunnen een verhaal vertellen, de muzikale kant van taal uitlichten en diepgang creëren met vergelijkingen. Zelfs de vorm lijkt soms verwarrend veel op elkaar.

Nieuws

menu