Voorzitter Ids Hellinga: ‘Op kommersjele basis soe de PC net trochgean’

De PC moet dit jaar diep in de geldbuidel tasten om de bijzondere kaatswedstrijd op de eerste woensdag in augustus door te laten gaan. Dat heeft alles te maken met de extra maatregelen rondom corona.

Ids Hellinga op het Sjûkelân.

Ids Hellinga op het Sjûkelân. Foto: Ruurd Walinga

De belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar is bovendien het grootste (sport)evenement in Nederland. Het is tevens het eerste, grootschalige, eendaagse evenement van Testen voor Toegang.

Zijn er normaal gesproken vier toegangspoorten tot het kaatsstadion in Franeker; nu zijn dat er twintig. Bij elke toegang staan professionele beveiligers om alle kaarten te controleren. ,,Oars steane der frijwilligers, mar no moatte wy dy minsken allegearre betelje”, zegt PC-voorzitter Ids Hellinga. ,,As wy in kommersjeel bedriuw wiene, dan hie de PC net trochgien fan ‘t jier. Mar wy hawwe noch wat reserves en binne al hiel bliid dat wy los kinne as ien fan mar in pear eveneminten. Dêr hawwe wy in hiele soad gelok mei.”

QR-code

Elke bezoeker moet een speciale QR-code kunnen laten zien of hij of zij gevaccineerd is of negatief getest. Zo’n test mag niet ouder zijn dan 24 uur. Alle deelnemende kaatsers worden dinsdag getest wanneer ze niet gevaccineerd zijn.

Op de zitplaatsen op de tribunes is plaats voor zo’n zesduizend toeschouwers. Alle staanplaatsen tussen de tribunes en het speelveld zijn komen te vervallen. ,,Hiel spitich”, vindt Hellinga. ,,Al dy rijen minsken dy’t steane, soargje altyd foar sa’n moaie, typyske sfear. Dat sille wy fan ‘t jier seker misse. Wy brûke mar twa tredde fan ús kapasiteit.”

Ook de traditionele loting in de Koornbeurs gaat niet door, maar dat gebeurt nu op het veld. Ook de rit in een koets met de vorige PC-winnaars door de straten van Franeker is van het programma gehaald. Het feestpubliek dat altijd voor de PC naar Franeker komt, moet dit jaar thuisblijven. Er is geen muziek in de stad. Wel is winkelend publiek welkom. Zij worden echter gescheiden van het kaatspubliek. Er komt een horecaplein op de Voorstraat tot ongeveer het Kaatsmuseum. Hier kan men alleen zittend op een bankje eten en drinken.

40 jaar opbouwer tribunes PC

Afgelopen maandagmorgen is begonnen met de opbouw van de tribunes. De 58-jarige Jan Kuijf uit Nieuwkoop was voor het veertigste jaar naar Franeker gereisd om de kaatsarena op te bouwen. Het is dit jaar een van zijn grootste klussen, omdat de meeste evenementen zijn afgelast vanwege corona. In juni bouwde Kuijf de tribunes voor het EK hockey in Amstelveen. ,,Na Franeker gaan we naar Wommels voor die andere belangrijke kaatspartij in Friesland”, vertelt Kuijf.

De opbouw in Franeker is een van de meest lastige opdrachten voor de tribunebouwer. ,,Je hebt hier te maken met het bolwerk, met hekwerkjes die moeten blijven staan en dan nog het gras waar je voorzichtig mee moet zijn. Dit is altijd een moeilijke, zeg maar uitdagende klus. Elk jaar leer ik weer iets waardoor ik het een volgend jaar handiger kan doen.”

Nog kaarten te koop voor PC

De kaarten voor de PC waren in juni binnen een kwartier uitverkocht. Door zo efficiënt mogelijk de zitplaatsen in te bouwen, zijn er extra kaarten beschikbaar. Het gaat om ruim honderd.