Wergeasters kopen maten voor jubileumcompositie fanfare

Het honderdjarig bestaan van fanfare De Kriich in Wergea heeft heel wat creativiteit opgeleverd. Origineelste idee is wellicht de verkoop van maten voor de jubileumcompositie: één voor twee euro, drie voor vijf euro.

De dertig leden tellende fanfare repeteert met het reünieorkest de jubileumcompositie voor De Kriich in het dorpshuis van Wergea.

De dertig leden tellende fanfare repeteert met het reünieorkest de jubileumcompositie voor De Kriich in het dorpshuis van Wergea. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Of met de verkoop van de maten de kosten van componist Jacob de Haan helemaal gedekt zijn, weet secretaris Haayo Greydanus niet. ,,Ik tink it net, mar wy komme wol in ein”, schat hij in. In ieder geval zijn de kaartjes voor het jubileumconcert al lang en breed verkocht.

Op zaterdagavond 12 oktober wordt in De Bidler tweemaal het circa zeven minuten durende jubileum-stuk Centennial Celebration opgevoerd. ,,In hiel moai stik. Hiel fleurich”, verklapt Greydanus alvast. Voor de pauze speelt de dertig leden tellende fanfare het stuk. Na de pauze voert De Kriich het nog een keer op met het reünieorkest. Dirigent Michiel Sybesma uit Donkerbroek heeft dan ruim zeventig muzikanten voor zijn neus zitten.

Terug in het dorp

Oud-leden komen uit het hele land naar Wergea terug om weer even bij De Kriich te spelen. De versten komen uit Noord-Brabant en Haarlem, maar ook vanuit Fryslân drukken oud-blazers weer even de lippen tegen het mondstuk. Zelfsdorpsgenoten die jarenlang niet meer hebben gespeeld, hebben zich opgegeven voor het reünieorkest. ,,Wy binne foar de simmer al de hiele provinsje troch reizige om oeral ynstruminten te bringen. Guon hawwe echt yn gjin jierren mear blaasd”, weet Greydanus.Het bestuur en de jubileumcommissie hopen stiekem dat enkele reünisten zich weer gaan melden als lid bij De Kriich. Met dertig leden mag de jubilerende fanfare niet mopperen, maar met vijftig man speelt het net allemaal wel wat mooier, beseft iedereen.

De toekomst ziet er overigens redelijk zonnig uit met zestien leden op het jeugdorkest. Acht van hen mogen voor de pauze al meespelen met het grote korps. Daarnaast zijn er nog zes kinderen op muziekles.

Wy binne foar de simmer de hiele provinsje troch reizige om oeral ynstruminten te bringen

,,Mar as bern puber wurde, kin it sa ek wer omslaan en binne je se kwyt”, weet Greydanus uit ervaring. Ongeveer 25 jaar geleden wilde een van zijn kinderen bij het korps. Omdat het niet zo florissant ging, besloot Greydanus hem te helpen en als veertigplussers ook op muziekles te gaan. ,,Doe’t ik op it korps kaam, gie myn soan der-ôf”, vertelt de trombonist.

Blazen is nu al minstens twee decennia lang zijn lust en zijn leven. Zo lang hij speelt, heeft hij ook een bestuursfunctie gehad. De Kriich is een typisch dorpskorps met eenmaal per jaar een groot concert en optredens op bekende feestdagen, zoals Kerst, sinterklaas en bij optochten. Zo’n twintig jaar geleden mocht het korps promoveren naar de eerste divisie na dikke eerste prijzen op concoursen. Bestuur en leden besloten dit niet te doen. Concoursen laat de fanfare nu links liggen. Wel laat het korps zich horen op festivals.

De gloriedagen van De Kriich zijn voorbij. Ooit bestond de vereniging uit een fanfare, drum- en lyraband en zelfs nog een twirlinggroep. De drum- en lyraband haalde in 2002 nog een eerste prijs op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Wat voor toekomst heeft een dorp als de jeugdsoos wegvalt?

Regisseur Theo Smedes vond dat Wergea ook mee moest doen met Under de toer, een project dat onder de paraplu van LF2018 verhalen vertelt rondom Friese kerken. „We kwamen voor ons verhaal eigenlijk steeds weer bij de jeugdsoos terecht. Het is in onze regio al jaren een kweekvijver voor organisatorisch talent.

Nieuws

menu