Werk én leven van 'eierkunstenaar' Koos van der Sloot (1953-2018) worden gevierd bij paviljoen Obe in Leeuwarden

De expositie Kloktijd voorbij bij paviljoen Obe in Leeuwarden viert het werk en het leven van kunstenaar Koos van der Sloot (1953-2018). Daarmee gaat de laatste wens van de Leeuwarder ‘eierkunstenaar’ in vervulling, eentje die hij vanaf zijn ziekbed nog zelf regisseerde.

Albert Oost op de expositie in opbouw, met een Virtual Egg-werk van Koos van der Sloot.

Albert Oost op de expositie in opbouw, met een Virtual Egg-werk van Koos van der Sloot. Foto: Marchje Andringa

Het gaf Koos van der Sloot rust toen hij, kort voor zijn overlijden, de toezegging kreeg van Tresoar-directeur Bert Looper dat die een tentoonstelling met zijn werk in Obe zou realiseren. Van der Sloot belde hierop Albert Oost, eigenaar van galerie melklokaal in Heerenveen. Of hij deze zou willen samenstellen? Immers, Oost had zijn expositie in het melklokaal ook zo voortreffelijk ingericht? ,,Een heftig en confronterend verzoek”, zegt Albert Oost. ,,En tegelijk heel eervol dat hij mij het vertrouwen schonk om deze tentoonstelling te maken.”

Vrijdag opent Koos van der Sloot. Kloktijd voorbij met pakweg dertig werken die zijn ontwikkeling als kunstenaar laten zien; van zijn eerste pogingen tot installaties met eieren - de zogenoemde Eggscapes , tot zijn laatste, veel abstractere Virtual eggs waarin de eieren achterwege zijn gelaten.

Brug naar jeugd

Van der Sloot werkte als stedenbouwkundige, tot hij dit werk moest stoppen toen een beroerte hem trof. Vanaf 2007 ontpopte hij zich als kunstenaar. Eieren hadden in zijn werk aanvankelijk een glansrol. Die vormden voor hem een brug naar zijn jeugd in Joure en het Friese land waar hij als aaisiker zo graag vertoefde. Gaandeweg werden ze ook symbool voor de kwetsbaarheid van het leven, zoals Van der Sloot die aan den lijve had ondervonden, en de strijd met de tijd.

Opvallend zijn de uitvergrote foto’s die Oost op de expositie in Obe heeft laten plaatsen. Onder meer een portret van Van der Sloot zelf en een foto van zijn werkkamer die tot het plafond gevuld is met schetsen, maquettes en planken vol werkmateriaal. ,,Het laat zien hoeveel plannen Koos nog had, waar hij nog mee aan de slag wilde.”

Met de foto’s laat Oost zien hoe nauw Van der Sloots werk aansloot op zijn persoonlijke leven. ,,Zijn werk leest als een persoonlijke biografie. Ik heb veel respect voor kunstenaars die dit voor elkaar krijgen, die deze vertaalslag naar kunst weten te maken en daarmee een niche in de markt vinden.”

Ontwikkeling

Wat Oost ook treft is de enorme ontwikkeling in Van der Sloots oeuvre. Hebben eieren in de begintijd een prominente plek in zijn zogenoemde Eggscapes , bij het abstractere werk uit zijn laatste jaren laat hij deze weg: alleen de eierrekjes blijven over. Ordening en het verglijdende daglicht krijgen een hoofdrol in deze Virtual Eggs .

Oost is daarom erg gecharmeerd van het werk VE 16-04 (VE staat voor Virtual Egg), bestaande uit zeven plankjes met openingen voor de eieren. ,,Zijn fascinatie voor de plek waar de eieren hadden gezeten en het spel van licht en schaduw bij deze openingen, wilde hij delen. Alle toeters en bellen verdwijnen, de focus verschuift naar het ritme en vorm van de materialen en naar lichtinval. Ik vind het fantastisch om te zien hoe Koos zijn idee, het eierrekje uit zijn jeugd, uitkristalliseert.”


De expositie Kloktijd voorbij is een initiatief van Tresoar en Stichting Koos van der Sloot. Bij de expositie is een boek verschenen met bijdragen van onder anderen Albert Oost, Annet Huisman, Bert Looper en Fred Wagemans.

De expositie Koos van der Sloot - Kloktijd voorbij is tot en met 31 oktober te zien in paviljoen Obe in Leeuwarden