Corine Nijenhuis doet de betrokken mensen recht in haar boek over Zeeland na de verzwelgende watervloed | Recensie

Zeventig jaar geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, sloeg de ‘waterwolf’ genadeloos toe en verzwolg hij grote delen van Zuidwest-Nederland. Corine Nijenhuis beschrijft in Een nieuwe tijd hoe de Watersnoodramp Zeeland ingrijpend veranderde.

Corine Nijenhuis.

Corine Nijenhuis. Foto: Peter Arno Broer

Talloos zijn de verhalen over de Watersnoodramp. Enkele daarvan vervlecht schrijver, schipper en kunstenaar Corine Nijenhuis met nieuwe verhalen. Zo geeft ze, in haar boek Een nieuwe tijd , een beeld van Zeeland voor, tijdens en na de ramp. Nijenhuis woont op de Alfons Marie, een Zeeuwse klipper uit 1901, die ze koestert als een geliefde vriendin. Met dit stoere schip vaart ze op de afgedamde wateren van de zuidwestelijke Delta en stelt ze de ingrijpende gevolgen van de Deltawerken op de natuur te boek.