Leeuwarder schilder Christoffel Bisschop (1828-1904) vond in Parijs dezelfde leermeester als Renoir en Monet, maar terug in Hindeloopen zijn grote inspiratiebron

Christoffel Bisschop was een schilder van grote naam en faam, die de koninklijke familie tot zijn klanten- en vriendenkring mocht rekenen. De geboren Leeuwarder volgde zijn roeping naar Delft, Parijs en Den Haag, maar het was de Friese traditie waar het in de kern van zijn leven en zijn werken om zou draaien.

Christoffel Bisschop en de reizen die hij maakte.

Christoffel Bisschop en de reizen die hij maakte. Illustratie: Gert-Jan Veenstra

Christoffel Bisschop (Leeuwarden, 1828 - Scheveningen, 1904) wordt op 22 april 1828 geboren in een welgestelde koopmansfamilie in Leeuwarden. Zijn vader Richard Bisschop handelt in tabakwaren. Moeder Sara Soetingh is de dochter van Albert Soetingh, ‘spinbaas’ in het Tucht- en Werkhuis achter het Blokhuis, waar hij de leiding heeft over vrouwelijke gedetineerden die aan het spinnewiel te werk worden gesteld.

Vurige wens

Nieuws

menu