De film 'Emily' probeert de zonderlinge schrijfster van de wereldroman 'Wuthering Heights' dichterbij te brengen | Filmrecensie

Het is een van de hoogtepunten in de Engelse wereldliteratuur: Wuthering Heights, in Nederland beter bekend onder de titel Woeste Hoogten. Van de schrijfster Emily Brontë is weinig bekend. Emily doet in een prachtig vormgegeven kostuumdrama een moedige poging haar dichterbij te brengen. Het resultaat mag er zijn.

Emily Brontë (Emma Mackey).

Emily Brontë (Emma Mackey). Foto: Cinéart

De film begint bij het sterfbed van Emily Brontë (Emma Mackey). Het is haar zus Charlotte (Alexandra Dowling) die de vraag stelt hoe ze het boek, dat net van de drukker komt, eigenlijk heeft geschreven. Vele jaren heeft Emily in stilte aan haar roman gewerkt. Na de begintitels gaat regisseur Frances O’Connor via flashbacks op zoek naar de ontwikkeling van een talentvolle auteur die halverwege de negentiende-eeuw - het boek verschijnt in 1847 - breekt met alle traditionele, literaire conventies.

Nieuws

menu