'#freonen?!' van iepenloftspul Jorwert is na een jaar gedwongen rust door corona en aanpassingen alleen maar beter geworden

Corona heeft voor veel ellende gezorgd, maar het iepenloftspul van Jorwert is er dit jaar wel beter van geworden. Tenminste, die indruk heeft regisseur Tjerk Kooistra. ,,Al klinkt dat wol nuver: troch koroana is it iepenloftspul better wurden.”

Repetitie van iepenloftspul #freonen in Jorwert.

Repetitie van iepenloftspul #freonen in Jorwert.

Vorig jaar werd de opvoering van de voorstelling #freonen?! afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. De voorbereidingen waren toen al in een vergevorderd stadium. De negen man tellende cast had zich via Zoom-sessies voorbereid op het iepenloftspul in de Notaristún. Uiteindelijk kon het niet doorgaan.

Vandaar dat afgelopen winter het stuk opnieuw tegen het licht werd gehouden. Kooistra liet alle reacties van de spelers nog eens in zich omgaan.

Met Anke Boersma met wie hij het stuk had bewerkt, keek hij met de actualiteit van 2021 opnieuw naar de tekst. ,,Wy hawwe it behoarlik feroare. In jier letter sjocht de wrâld der oars út en do hast dysels ek ûntwikkele. Wy spylje hiel bot yn it no”, verklaart Kooistra.

Nieuwe ervaring

De nieuwe ervaring, een uitgestelde voorstelling opnieuw spelen, heeft Kooistra veel gebracht. Voortaan gaat hij zijn teksten vaker vooraf laten lezen door de spelers. Hun commentaar kan hij gebruiken voor de nodige aanpassingen.

,,Ik kin wol miene dat guon teksten goed binne, dat it humoristysk is, mar oaren kinne der hiel oars oer tinke. Dus dat wy no de kâns hiene om it stik nochris troch te gean, wie eins in lúkse. Ik kin wol sizze dat it der better fan wurden is.”

#Freonen?! (spreek uit: hest-ek-freonen) is geïnspireerd op de Italiaanse film Perfetti sconosciuti. Oorspronkelijk heeft het verhaal een stedelijke setting, maar Kooistra en Boersma hebben er een eigen Friese plattelandsvariant van gemaakt.

Het verhaal gaat over vijf maten die elk jaar voor een reünie terugkomen in het dorp waar ze opgroeiden. Het was altijd beregezellig, maar nu na de coronacrisis wil de sfeer er maar niet inkomen. Misschien omdat er één mist, de vrouwen er dit keer bij zijn of dat de maanverduistering hen parten speelt.

Uiteindelijk besluiten ze een spel te doen met hun mobieltjes. Alle persoonlijke berichten worden met iedereen gedeeld. Plotseling blijken er geheimen te zijn en kennen de vrienden elkaar toch niet zo goed als ze dachten.

Komedie met een serieuze ondertoon

De voorstelling is een echte komedie met natuurlijk ook een serieuze ondertoon, zegt Kooistra. Het is een intieme voorstelling met negen hoofdrolspelers. De vorige keer speelden er wel vijftig acteurs mee op het podium.

Jorwert zet altijd in op afwisseling, legt Kooistra uit, die het iepenloftspul dit jaar voor de veertiende keer regisseert. De laatste keren kreeg muziek een grote rol en was er ruimte voor romantiek en drama. ,,Diskear is it echt komeedzje. Der kin folop lake wurde.”

Tribune als arena

Bijzonder is de setting waarin alles gebeurt. Niet het podium beweegt, maar de tribune die als een arena om het podium is gebouwd. In totaal maakt het publiek dertien maal een rondje.

,,It aparte is dat je dat net ferwachtsje as besiker. Je tinke earst dat it poadium beweecht. Dat jout al in moai effekt”, weet Kooistra. Het veertig ton wegende gevaarte, een soort draaimolen, wordt met een stille motor rondgedraaid. ,,It publyk sit hiel ticht op de spilers en sjocht it spul hieltyd wer út in oare posysje wei.”

Zoals het nu lijkt zijn er geen beperkingen voor het iepenloftspul in Jorwert. Dat betekent dat de tribune met 420 toeschouwers vol kan zitten. Wel moet iedereen kunnen aantonen gezond te zijn of gevaccineerd. Nog niet alle kaarten zijn uitverkocht.

Doordat de organisatie van Jorwert voldoende reserve had opgebouwd, heeft corona niet voor financiële tegenslagen gezorgd. Kooistra: ,,Boppedat binne ús sponsors ús trou bleaun en bart it measte noch altyd troch frijwilligers.”

#freonen?! door Iepenloftspul Jorwert gaat 2 september in première en speelt tot en met 25 september. Lees hier meer verhalen over andere Iepenloftspullen in Fryslân