Energiestrategie vooral zuinig met ambitie, gemeenten en Friese Energie Alliantie hadden méér gewild

Er moet in 2030 minimaal 3,0 terawattuur aan duurzame stroom in Fryslân worden opgewekt met zonne- en windenergie op land. Dat is het bod van de RES-regio Fryslân aan het rijk. Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink van Leeuwarden, die onderhandelde namens de Friese gemeenten, presenteerden het RES-bod gisteren in Westergeest. Gedeputeerde Sietske Poepjes sprak van een ,,realistyske doelstelling”, maar gemeenten en de Friese Energie Alliantie hadden méér gewild.

Hidde van der Bij (5) uit De Westereen, bekend als Jelte uit de RES-publiekscampagne ‘Kies voor Jelte’, samen met Sietske Poepjes en Bert Wassink.

Hidde van der Bij (5) uit De Westereen, bekend als Jelte uit de RES-publiekscampagne ‘Kies voor Jelte’, samen met Sietske Poepjes en Bert Wassink. Foto: Marcel van Kammen

Het rijk heeft bepaald dat er in 2030 landelijk 35 TWh aan groene stroom op land moet worden opgewekt. Dat moet helpen om het klimaatdoel te halen van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Nieuws

menu