Het aanpakken van de klimaatcrisis gaat iedereen aan

Laat nu eens niet de politiek en belangenorganisaties aan het woord over de klimaatcrisis maar de gewone burger. Dat is de gedachte achter het Grote Straatberaad dat 23 augustus Fryslân aandoet.

Sannemaj Betten is bezig met de voorbereidingen van het Grote Straatberaad op het Zuidvliet in Leeuwarden.

Sannemaj Betten is bezig met de voorbereidingen van het Grote Straatberaad op het Zuidvliet in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

,,We willen met dit culturele programma meer mensen mee laten praten over het klimaatbeleid. Dat gebeurt nu te weinig”, legt Matthea de Jong, een van de initiatiefnemers, uit. ,,De discussie over dit beleid blijft vooral hangen bij de politiek en belangenorganisaties. Maar wij willen het debat breder trekken. In een onderzoek gaf driekwart van de bevolking aan meer bij het klimaatonderwerp te willen worden betrokken.”

Het beraad begint in Fryslân, en toert de weken erna verder door Nederland. Het moet uitmonden in een klimaatverklaring die 6 november in Den Haag wordt aangeboden. ,,De afgelopen jaren zijn er veel klimaatverklaringen gemaakt. Dit is de eerste verklaring bottom-up.”

Stem laten horen

Anders dan bij de Regionale Energiestrategie, waarbij burgers ook hun stem kunnen laten horen, gaat het bij dit beraad over meer dan duurzame energie. ,,Je speelt met je straatgenoten of vriendengroep een spel met opdrachten en vragen over onderwerpen als economie, gezondheid en democratie. Dat spel, coronaproof, geeft input voor waar je als straat voor staat en is de basis voor de klimaatverklaring die je met je eigen straat opstelt.”

Lees ook: 150 planten wachten in Scherpenzeel op een nieuw thuis

Het Zuidvliet in Leeuwarden is een van de Friese straten die zich tot nu toe hebben opgegeven. Verder hebben zich een straat in Franeker, op Terschelling, in Huizum en Dokkum aangemeld.

Via de organisatie krijg ik flyers en posters die ik in de buurt ga uitdelen om de bewoners te mobiliseren

Hoe graag de buurtbewoners willen meedoen, kan Sannemaj Betten (25), de straatcoach voor het Zuidvliet, nog niet zeggen. ,,Ik ben nog maar net begonnen met de organisatie van het beraad in mijn straat. Via de organisatie krijg ik flyers en posters die ik in de buurt ga uitdelen om de bewoners te mobiliseren.”

Interactief

De opdrachten krijgen de deelnemende bewoners die zondagmiddag via een geluidsinstallatie op een ‘pratende’ auto van de organisatie die langs komt rijden. De deelnemers gaan dan interactief met elkaar in gesprek om te kijken wat ze zelf en als buurt belangrijk vinden om de klimaatcrisis aan te pakken.

Lees ook: Stikstofstrijd in duinen is een gevecht voor Europees erfgoed

Naast wat je als straat- of buurtbewoners zelf kan bijdragen tegen de verdere opwarming van de aarde, gaat het bij het beraad tegelijk ook om de versterking van de sociale banden in de straat. ,,Ik woon hier zelf nu twee jaar. Een van de redenen dat ik het Zuidvliet heb opgegeven is dat de mensen hier erg op zichzelf zijn. Hopelijk leidt het straatdebat ook tot meer onderlinge contacten.”

Het leuke aan dit project is dat het breed is opgezet. Ook voor wie zichzelf niet ziet als klimaatstrijder is dit interessant

Betten vond al langer dat ze zich meer met de klimaatcrisis moest bezighouden, maar het kwam er tot nu toe nog niet van. ,,Ik maak me er al een tijd zorgen over. Het leuke aan dit project is dat het breed is opgezet. Ook voor wie zichzelf niet ziet als klimaatstrijder is dit interessant.” Ook sprak de link die dit project legt tussen cultuur en maatschappij haar als studente docent theaterwetenschap aan de NHL Stenden Hogeschool aan.

Concreet vervolg

Over een concreet vervolg op het Grote Straatberaad heeft de organisatie nog niet nagedacht, vertelt Matthea de Jong. ,,Maar dat wil niet zeggen dat dit er niet komt. Een cultureel programma werkt vaak langer door dan de dag zelf. Kijk maar naar De Reuzen bij LF2018. Hopelijk gebeurt dat ook met het Straatberaad.

Vanavond is er een online briefing voor mensen die zich hebben opgegeven voor het project. Wie daar met de eigen straat aan mee wil doen kan zich nog opgeven via de website we-arewarmingup.nl .

Menaam wordt groen, door Bosk en Iepen Fjild

In gedachten zien ze al helemaal voor zich hoe het voedselbos aan de zuidoostelijke rand van Menaam er in de toekomst bij zal liggen. De eentonige begroeiing die het bosje nu kenmerkt, zal dan zijn vervangen door een gevarieerde beplanting, met onder meer tamme kastanje en walnoot, fruitbomen, diverse struiken en kruidlagen, zoals rabarber en daslook.

Nieuws

menu