Klimaatcrisis noopt tot extra waterberging en bomen in Leeuwarden

Om de effecten van de klimaatcrisis de komende jaren in de gemeente Leeuwarden op te vangen is zo’n 18,2 tot 37,8 miljoen euro nodig. Dat laat de gemeente weten in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021 tot 2035 die onlangs door het college van burgemeester en wethouders werd vastgesteld.

Hoog water in Leeuwarden. Door de klimaatverandering zal wateroverlast steeds vaker voorkomen.

Hoog water in Leeuwarden. Door de klimaatverandering zal wateroverlast steeds vaker voorkomen. Foto: Marcel van Kammen

Het geld is onder andere nodig voor maken van extra waterbergingen voor het geval er hevige regenbuien zijn, het planten van bomen om de schaduw in de stad te vergroten in de strijd tegen hittestress en voor een onderzoek naar droogte in stedelijk gebied. Het is de bedoeling dat Leeuwarden in 2035 klimaatadaptief is.

,,Ik ben ervan overtuigd dat we in een klimaatcrisis zitten en we moeten echt stappen zetten om hiermee om te kunnen gaan”, zegt wethouder Bert Wassink (GroenLinks). ,,Met deze agenda hebben we in kaart gebracht waar de grootste knelpunten liggen en hoe we die aan kunnen pakken.”

Hevige regenbuien

De meeste maatregelen hebben te maken met wateroverlast of droogte en kunnen betaald worden uit het potje van veertig miljoen euro dat voor het Gemeentelijk Rioleringsplan is gereserveerd. Het gaat hierbij om 74 plekken in de gemeente die bij hevige regenbuien te maken kunnen hebben met wateroverlast, die bevinden zich vooral in de stad Leeuwarden. In totaal moet er zo’n 62.000 kubieke meter aan extra waterberging worden aangelegd, verspreid over 21 hectare.

De gemeente gaat de komende jaren onderzoeken waar droogte een bedreiging vormt voor stedelijke gebieden. Het gaat dan om een daling van het grondwaterpeil

De komende vijf jaar worden zeventien plekken meer waterbestendig gemaakt. In de meeste gevallen wordt dit gedaan in combinatie met een andere klus. Zo wordt de riolering in de Sint Anthonystraat aangepakt op het moment dat er een nieuw schoolgebouw komt op de plek van obs Oldenije, en de Westerkerk wordt verbouwd.

Lees ook: Wateroverlast bied je het hoofd met natte krat of klein bos in de tuin

De gemeente gaat de komende jaren onderzoeken waar droogte een bedreiging vormt voor stedelijke gebieden. Het gaat dan om een daling van het grondwaterpeil, met risico’s voor huizen die op houten palen zijn gebouwd. Hout werd nog tot de jaren tachtig veel gebruikt voor funderingen.

Hittestress verminderen

De komende jaren wil de gemeente op 57 plekken hittestress verminderen. In 2018 is al in beeld gebracht welke plekken in Leeuwarden het meest kampen met hittestress, zoals industrieterrein de binnenstad en industrieterrein De Zwette.

De prioriteit voor het tegengaan van hittestress ligt volgens de gemeente bij plekken waar een gebouw met een onderwijs-, sport- of zorgfunctie binnen een straal van dertig meter staat. De gemeente wil hittestress tegengaan door meer bomen te planten. Per plek worden minimaal vijf bomen geplant die gemiddeld zo’n vijfduizend euro per stuk kosten.

Het is lastig om nu al exacte ramingen te maken voor de kosten voor dit hele project. Daarom lopen de kosten ook zo uiteen

De hittestressmaatregelen kunnen niet gedekt worden uit het rioleringspotje. Het college stelt voor om hier een apart budget voor vrij te maken van zo’n 5,5 miljoen euro. Wassink: ,,We kunnen in eerste instantie voor de komende vijf jaar aan de slag, maar het is lastig om nu al exacte ramingen te maken voor de kosten voor dit hele project. Daarom lopen de kosten ook zo uiteen.”

De 40 miljoen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan kan bijvoorbeeld niet alleen aangewend worden voor de agenda klimaatadaptatie, maar moet ook voor andere zaken gebruikt worden.

Lees ook: Klimaatopgave wordt groter en duurder voor waterschappen

Nieuws

menu