Straatberaad brengt groene ideeën achter de bestuursgevels

Het Grote Straatberaad met de titel ‘Warming up’ is een vorm van theater van de Stichting Impact Makers. Het idee: meer mensen betrekken en activeren bij het klimaatprobleem. Gisteren vond het beraad plaats op vier plekken in Leeuwarden en Snakkerburen. Buurtbewoners konden hun eigen buurt opgeven.

Het Grote Straatberaad in de Doarpstún in Snakkerburen. Op de achtergrond ‘gespreksleider’ Renault Zoe.

Het Grote Straatberaad in de Doarpstún in Snakkerburen. Op de achtergrond ‘gespreksleider’ Renault Zoe. Foto: HogeNoorden/Jacob van Essen

,,Het is zo ver: we gaan beginnen aan het grote straatberaad. Kom gerust dichterbij, ik bijt niet, ik geef hoogstens gas, of eigenlijk elektriciteit”, klinkt het uit de autoradio van een zwarte Renault Zoe. Die fungeert deze zondagmiddag als gespreksleider bij Het Grote Straatberaad in het buurtschap Snakkerburen bij Leeuwarden.

Op het grasveld staat een witte tent met aan het dak vlaggetjes met de tekst ‘We are warming up’. Zo’n twintig inwoners van Snakkerburen staan onder en om de tent. Zij hebben zich laten enthousiasmeren om een middag na te denken over de klimaatproblematiek.

Straatverklaring

Ze zijn drie uur druk doende met opdrachtjes en vragen zoals: ‘Hoe denken jullie over het klimaatakkoord van Parijs?’, ‘Wat merk jij al concreet van de klimaatverandering?’, of ‘Wat vind je moeilijk om te veranderen in je eigen leven, ook al weet je dat dat beter zou zijn voor de wereld?’

Aan het eind maken de deelnemers een straatverklaring in de vorm van een filmpje, waarin zij hun plan uiteenzetten om de publieke gezondheid in de omgeving te beschermen.

Het idee: meer mensen betrekken en activeren bij het klimaatprobleem. Gisteren vond het beraad plaats op vier plekken in Leeuwarden en Snakkerburen

Het Grote Straatberaad met de titel ‘Warming up’ is een vorm van theater van de Stichting Impact Makers. Het idee: meer mensen betrekken en activeren bij het klimaatprobleem. Gisteren vond het beraad plaats op vier plekken in Leeuwarden en Snakkerburen. Buurtbewoners konden hun eigen buurt opgeven. De komende tijd vindt het evenement ook in Groningen, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam plaats.

Dwarsdoorsnede

Met de rondreizende campagne willen de betrokken theatermakers een dwarsdoorsnede van Nederland bevragen over klimaatverandering. De input van de straatberaden worden verzameld voor een bottom-up ‘Klimaatverklaring van Nederland’, die dit najaar aan het kabinet wordt gepresenteerd.

De auto praat de middag aan elkaar. Soms wordt hij emotioneel. Bijvoorbeeld als het over vervoer gaat: ,,Ik was ooit een grootse ontdekking. Ik moest hard, harder, hardst en hoorde bij de cool guys . Nu word ik gezien als verwoestend, uitstotend. Ik heb mijzelf aangepast, me laten verbouwen tot een elektrische versie van mezelf.”

Ik tocht: dit is superleuk. Dan kinne wy mei it doarp prate oer wat wy no eins wolle as it om it klimaat giet

De lokale organisator Nants Schilstra (58) uit Snakkerburen gooit bij deze tekst een emmer water over de voorruit van de auto, zodat deze theatraal ‘snikt’.Op initiatief van Nants Schilstra is Het Grote Straatberaad er gekomen in Snakkerburen. Buurtgenoten dachten gistermiddag in de Doarpstún na over lokale oplossingen voor het klimaatprobleem. Schilstra werd op het station van Leeuwarden door de organisatie aangesproken en hoefde er niet lang over na te denken. ,,Ik tocht: dit is superleuk. Dan kinne wy mei it doarp prate oer wat wy no eins wolle as it om it klimaat giet.”

Niet toevallig

Het is niet toevallig dat dit onderwerp Schilstra interesseert. Samen met twee dorpsgenoten is ze bezig met het opzetten van de lokale energiecoöperatie EEnergie! Ze onderzoeken wat het buurtschap collectief kan doen, bijvoorbeeld via aquathermie uit de Dokkumer Ie (Ee in het Nederlands, vandaar de dubbele e in de naam van de coöperatie). Via de buurt-WhatsAppgroep en mond-tot-mondreclame enthousiasmeerde ze buren voor het Straatberaad.

Ik doe zo veel mogelijk de lichten uit, was me iedere ochtend in de Ie en haal groente en fruit vaak uit deze dorpstuin

José de Jaeger (32) is een van die aanwezigen. Zij probeert energiebewust te leven. ,,Ik doe zo veel mogelijk de lichten uit, was me iedere ochtend in de Ie en haal groente en fruit vaak uit deze dorpstuin.”

Deze middag hoopt ze uit te vinden wat zij en haar dorpsbewoners lokaal kunnen doen wat toch op grote schaal invloed heeft. ,,Want we moeten íéts doen als we de kinderen nog een mooie toekomst willen geven.”

Samen verwezenlijken

Naast De Jaeger staat Elske van der Sluis (35). Ze knikt bij die woorden. In haar armen draagt ze haar eenjarige dochter Jannemeike. ,,Als de klimaatverandering in het nieuws is, heb ik het idee dat ik zelf niets kan bijdragen. Maar nu zoiets in ons eigen dorp wordt georganiseerd, kunnen we ideeën – die er zijn of nog moeten komen – samen verwezenlijken.”

Aan het eind van de middag stelden de deelnemers zogenoemde Straatverklaringen op met hun ideeën en adviezen. In Snakkerburen en het Straatberaad in de Westerkerk in Leeuwarden geeft men aan dat ze tweehonderd klimaatvluchtelingen willen opvangen mocht dat aan de orde komen. Een ander advies uit Snakkerburen: we moeten behouden wat we hebben en daar goed voor zorgen.

Ook wordt voorgesteld duurzaam gedrag (financieel) te belonen. Uit de groep Zuidvliet kwam dit advies: begin met bijhouden wat je zelf doet en niet doet en wat dat betekent voor het klimaat. Deel dat.

iPad

Gedeputeerde Sietske Poepjes bezocht gisteren de verschillende locaties van het Straatberaad in Leeuwarden met een bakfiets. ,,By de provinsje, gemeente of ryksoerheid binne wy hiel goed om achter de gevel mei in iPad te betinken wat moat en hoe’t it sit. Yntellektueel is it faak wol korrekt, mar lânet it ek?”

Volgens haar zijn er vaak misvattingen, bijvoorbeeld over waterstof en kernenergie. ,,Dêrom fyn ik dit soarte fan inisjativen hartstikke moai. As se mei respekt foar elkoars miening even de djipte yn gean, komme se folle fierder.”

De sosjale koheezje stiet no dochs in bytsje ûnder spanning. It giet hjir yn Fryslân noch goed, mar dat moat ek sa bliuwe

Met name in coronatijd is zo’n Straatberaad waardevol: buurtbewoners kunnen elkaar weer even ontmoeten, vindt de gedeputeerde. ,,De sosjale koheezje stiet no dochs in bytsje ûnder spanning. It giet hjir yn Fryslân noch goed, mar dat moat ek sa bliuwe.”

Dat zulke Straatberaden de provincie nieuwe klimaatoplossingen geven, sluit Poepjes niet uit. ,,Mar wat, dat wit ik net. Oars hiene wy it sels al wol betocht.”

De straatverklaringen zijn te lezen op www.hetgrotestraatberaad.nl

Het aanpakken van de klimaatcrisis gaat iedereen aan

Lees ook: 150 planten wachten in Scherpenzeel op een nieuw thuis Het Zuidvliet in Leeuwarden is een van de Friese straten die zich tot nu toe hebben opgegeven. Verder hebben zich een straat in Franeker, op Terschelling, in Huizum en Dokkum aangemeld.

Nieuws

menu