Aan een omslag naar een veel duurzamere landbouw valt niet te ontkomen, met regels en nieuwe subsidies wordt een andere koers ingeslagen

Vanuit Den Haag komen drie ontwikkelingen samen die een omslag in de landbouw inluiden: de landelijke invulling van het Europese landbouwbeleid, nitraatrichtlijnen en het nieuwe coalitieakkoord. Er valt niet aan te ontkomen, stelt Alex Datema van BoerenNatuur.

Excursie in het kleinschalige coulisselandschap bij Kollumerzwaag.

Excursie in het kleinschalige coulisselandschap bij Kollumerzwaag. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Het is volgens voorzitter Datema van koepelorganisatie van agrarische natuur- en landschapsverenigingen de nieuwe politieke realiteit. ,,In Europa, maar ook landelijk. Er zal met regels en subsidies veel meer worden ingezet op verbetering van de biodiversiteit, klimaat en de stikstofaanpak. Die bepalen de richting, niet meer wat alleen de landbouw wil. Ook in het nieuwe regeerakkoord is dat zo.”

Vacatures

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

TIG lasser

Mubo Metaal bv

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Nieuws

menu