Zuivelbedrijf FrieslandCampina wil het wij-gevoel gaan versterken en komt daarom met een nieuw aandelensysteem

Boeren die leveren aan en lid zijn van zuivelbedrijf FrieslandCampina worden in de nabije toekomst nog meer financieel gebonden aan de coöperatie. Een nieuw certificatensysteem moet het coöperatieve gevoel weer versterken.

Een vrachtwagen voor het transport van melk- en zuivelproducten bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum.

Een vrachtwagen voor het transport van melk- en zuivelproducten bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum. Foto: ANP

Belangrijke aanpassing per 1 januari 2022 is dat melkveehouders die aangesloten zijn, voor elke honderd kilo jaarlijks te leveren melk, acht euro aan certificaten in het concern moeten hebben. Om hoeveel geld dat gaat, wordt berekend aan de hand van de melkleveringen tussen 1 oktober vorig jaar en 30 september dit jaar. Wie nog niet voldoende certificaten heeft, kan die op afbetaling kopen, met een uitgestelde betaling van maximaal twaalf jaar. Voor leden die een bestaand bedrijf overnemen en niet genoeg geld hebben om de leveringscertificaten vol te storten, komt er een speciale regeling.

Melk wordt altijd in kilo’s afgerekend, onder andere op basis van de gehalten aan vet en eiwit. Friesland Campina verwacht vanaf volgend jaar circa achthonderd miljoen euro aan leveringscertificaten uit te geven.

Ledenobligaties-vrij

Voor leden (en oud-leden) blijft het ook nog steeds mogelijk om de onderneming te financieren via ledenobligaties-vrij. Momenteel zijn er naar verhouding vooral veel gestopte boeren die dergelijke obligaties hebben. Om die onbalans recht te trekken, komt er een premieregeling om leverende boeren meer obligaties - en daarmee meer invloed - te laten kopen. Deze regeling moet er volgens het bedrijf voor zorgen dat het coöperatieve gevoel onder leverende melkveehouders wordt vergroot. Ook de systematiek van nabetalingen gaat op de schop.

Bij FrieslandCampina zijn ongeveer 17.000 leden aangesloten. Daaronder zijn ruim 11.000 melkveebedrijven. De jaaromzet is ruim elf miljard euro. Bij het bedrijf werken 24.000 mensen, waarvan een derde deel in Nederland. Er is nu een reorganisatie gaande waarbij in totaal ongeveer duizend banen komen te vervallen. Bekend is al dat er van de 1600 Friese banen, tweehonderd verdwijnen.

De onderneming is na de coronategenvallers in het afgelopen jaar - vooral de afzet naar horeca kwam wereldwijd stil te liggen - beter gestemd over de rest van het jaar. Aangesloten boeren kunnen rekenen op hogere melkprijzen.