Aantal vacatures in Fryslân is in twee jaar tijd verdubbeld

Het aantal vacatures in Fryslân is in anderhalf jaar tijd verdubbeld. Begin 2021 waren er 5700 vacatures, afgelopen zomer zochten werkgevers voor 11.700 banen personeel, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Het aantal vacatures bereikt recordhoogtes.

Het aantal vacatures bereikt recordhoogtes. Foto: UWV

Volgens het UWV is 2022 het jaar waarin de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt een recordhoogte bereikte. Ook in Fryslân is in alle beroepsgroepen een tekort aan personeel en daalde het aantal Ww-uitkeringen tot 5.600. Dat is een kwart minder dan een jaar daarvoor. De forse daling op jaarbasis is sinds ruim anderhalf jaar zichtbaar. Het aantal Ww-uitkeringen ligt daarmee ruim onder het niveau van voor de coronapandemie.

Vergrijzing

Vacatures

Hoofd administratie / Controller

Van Triest Veevoeders B.V.

Vakmannen GWW-Grondwerkers-Stratenmakers-Chauffeur vrachtwagen

Wegenbouw De Wilde bv

Lefier heeft meerdere vacatures

Lefier

Nieuws

menu