We eten lang niet meer elke dag vlees, maar met elkaar wel meer dan in 2018

Acht op de tien volwassen Nederlanders eten niet meer elke dag vlees. Van hen eet 45 procent hooguit vier dagen in de week vlees, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Barbecue op motorcamping 't Witveen bij Eastermar.

Barbecue op motorcamping 't Witveen bij Eastermar. Foto: ANP

Ongeveer 5 procent van de ondervraagden zei nooit vlees te eten. Bijna een derde van de Nederlanders eet vijf of zes dagen per week vlees. Ongeveer een derde is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten, een half procent is gestopt met het eten van vlees. Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3600 volwassen inwoners geïnterviewd voor het onderzoek Belevingen.

Het overgrote deel van de volwassenen (75 procent) eet dus nog wel vlees, maar niet iedere dag (flexitariërs). 20 procent eet nog wel dagelijks vlees. Van degenen die geen vlees eten zei 3 procent weliswaar geen vlees maar wel vis te eten (pescotariërs), 2 procent eet ook geen vis (vegetariërs). 0,4 procent kiest voor een volledig plantaardig dieet.

Hoogopgeleiden (hbo, wo) geven vaker dan lager opgeleiden aan geen vlees te eten. Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat ze geen vlees eten. Mensen jonger dan 35 jaar eten naar verhouding iets vaker pescotarisch of vegetarisch, terwijl ouderen (vanaf ongeveer 55 jaar) juist vaker flexitarisch eten. Stedelingen eten vaker pesco- of vegetarisch en flexitarisch dan plattelandsbewoners.

Van degenen die nooit vlees eten, geeft bijna driekwart aan dat dierenwelzijn hiervoor een reden is. Klimaat of milieu volgt met 59 procent op de tweede plaats. Voor flexitariërs wegen persoonlijke redenen (gezondheid, geen behoefte aan of vindt vlees niet lekker) zwaarder dan dierenwelzijn, en klimaat of milieu.

Consumptie hoger

De trend dat steeds meer mensen vleesloze dagen hebben, heeft volgens cijfers van de universiteit in Wageningen echter nog steeds geen lagere vleesconsumptie tot gevolg. Dat kan onder andere komen doordat de mensen die wel altijd vlees eten of de mensen die dat op verschillende dagen in de week wel doen gemiddeld meer vlees en vleeswaren consumeren.

Uit cijfers die de universiteit eind vorig jaar presenteerde, kwam naar voren dat de consumptie in 2019 verder is gestegen na een stijging in 2018. Het was voor het eerst sinds de jaren 2005-2009 dat er sprake is van een meerjarige stijging, zo schetsten onderzoekers.

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland is in 2019 77,8 kg. We zitten daarmee ruim een halve kilo boven het verbruik in 2018. Deze stijging tussen 2018 en 2019 is gelijk aan de toename tussen de voorgaande jaren 2017-2018. De stijging zit hem voor het grootste deel in het eten van pluimveevlees en een klein deel van varkensvlees. In dit verbruik zijn dus ook het gewicht van de botten (uit het karkas) en de consumptie van alle vlees door toeristen in Nederland meegenomen (en verliezen in de keten).

Vooral varkensvlees

De geconsumeerde hoeveelheid vlees per persoon per jaar ligt rond de 39 kilo. We eten het meest varkensvlees met ongeveer 18,5 kilo per jaar. Kippenvlees is een goede tweede met 11,5 kilo. Rund was goed voor 8 kilo per jaar. Andere vleessoorten zoals kalfs-, geiten-, schapen- en paardenvlees zijn minder populair: samen zijn ze goed voor ruim 1 kilo per persoon per jaar. De Schijf van Vijf adviseert iedereen die vlees wil eten niet meer dan een pond vlees en vleeswaren per week op tafel te zetten.

Consumenten besteden ook steeds meer geld aan vlees, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2019 (de meest recente cijfers) ging het om totaal 6,9 miljard euro in Nederland. In 2010 was dat nog 5,6 miljard euro en in 1995 was dit 3,9 miljard euro.