Actieplan moet economie van Harlingen en Waadhoeke impuls geven van 22 procent

Met het Sociaal Economische Actieprogramma ‘Kansen verzilveren’ gaan de gemeenten Harlingen en Waadhoeke samenwerken om de economie in de regio Noordwest-Fryslan te versterken. Door de krachten te bundelen zou de economie in Noordwest-Fryslân tot 2030 tot 22 procent (276 miljoen euro) moeten kunnen groeien.

De fontein in de haven van Harlingen. Kansen in Noordwest-Fryslân liggen er onder meer op het gebied van toerisme en industrie en in de maritieme sector.

De fontein in de haven van Harlingen. Kansen in Noordwest-Fryslân liggen er onder meer op het gebied van toerisme en industrie en in de maritieme sector. Foto: FD

Om die groei te bewerkstelligen zijn vier programmalijnen geformuleerd: innovatie en ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt, woon- en vestigingsklimaat, en slimmer samenwerken. Om de doelen concreet te maken zijn de lijnen opgedeeld in zogeheten business cases . Onderdeel van de eerste programmalijn is bijvoorbeeld de agrifood hub , om samen te werken en te clusteren. Daarmee moet de arbeidsparticipatie worden verhoogd en de uitstroom van talent worden verminderd. Bij onderwijs en arbeidsmarkt staat onder meer dat er werkcarrousels moeten komen: een gezamenlijke arbeidspool waar potentiële werknemers en werkgevers elkaar ontmoeten en kennis met elkaar kunnen maken.

Met nog negen andere business cases moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat Noordwest-Fryslân minder gevoelig wordt voor economische schommelingen en ontwikkelingen van buitenaf. Dat dit nu zo is, bleek uit een analyse die in 2020 is gemaakt en die als basis diende voor het maken van het actieprogramma.

Conjunctuur gevoelig

,,Deze regio staat voor uitdagingen”, erkent wethouder van Harlingen Paul Schoute. ,,In Harlingen hebben we hardnekkige achterstandsproblemen. De wens is daarom om te kijken hoe we economische structuurversterking kunnen bewerkstelligen. Uiteindelijk hebben we besloten om dat gezamenlijk te doen met de gemeente Waadhoeke. Niet door te fuseren, maar wel door een actieplan te maken, omdat we nu op economisch vlak een laag toegevoegde waarde hebben.”

Het is tekenend voor de ‘Friese paradox’, aldus Schoute. ,,De mensen zijn heel tevreden in de regio, blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. Er is bijvoorbeeld een sterke sociale binding, en de woonomgeving en het hebben van een veilig gevoel scoren hoog. Maar op economisch vlak is een aantal zaken minder geruststellend. Onze regio is conjunctuurgevoelig en reageert sterk op economische schommelingen en ontwikkelingen van buitenaf.”

Het bruto regionaal product (BRP) is per inwoner relatief laag vanwege een laag weerstandvermogen en een beperkt innovatief vermogen. ,,Daar moeten we mee aan de slag. Van de 5500 bedrijven behoort het gros tot het mkb. 95 procent daarvan heeft minder dan tien werknemers in dienst, van wie de meesten laagopgeleid zijn.”

De mensen zijn heel tevreden, maar op economisch vlak is een aantal zaken minder geruststellend

Kansen liggen er met name in agrifood, de maritieme sector, in schone energie, toerisme en recreatie, maakindustrie en bouw. Het zijn met name deze sectoren waar het geld verdiend moet worden om de plannen uitvoerbaar te maken, zegt Caroline de Pee, wethouder van Waadhoeke. ,,Het is een investering van 23 miljoen euro, want aan elke business case hangt een prijskaartje. Maar zo creëren we een vitale regio. Dat zal in stapjes gebeuren. Allereerst gaan we aan de slag met het uitvoeringsplan van de komende twee jaar. Hoe dat er concreet uit zal zien wordt in juni duidelijk, als de twee gemeenteraden zich over de plannen uitlaten. Daarna weten we welke business cases als eerste worden gestart.”

Vacatures

Lefier heeft meerdere vacatures

Lefier

Werken op de SEH, OK of IC?

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Bestuurssecretaris

Talent Performance namens SKSG

Nieuws

menu