Minister Piet Adema reageert op brandbrief van vissers aan koning: ook met kleinere en schonere vloot is levende visserijgemeenschap mogelijk

Begin maart leverde een groep vissers per brief een noodkreet af bij Paleis Noordeinde. De sector, waaronder ook de Friese garnalenvissers, vrezen voor hun bestaan. In een reactie, geschreven op verzoek van koning Willem-Alexander, schrijft LNV-minister Piet Adema dat een kleinere sector onontkoombaar is, maar dat vissersdorpen niet hoeven te verdwijnen.

Met rookpotten en spandoeken protesteren vissers tegen de bouw van windparken, zoals hier bij Breezanddijk.

Met rookpotten en spandoeken protesteren vissers tegen de bouw van windparken, zoals hier bij Breezanddijk. Foto: Catrinus van der Veen

De noodkreet was opgesteld door Stichting Tot Behoud Visserij Nederland, EMK, Stichting Visserij&Natuur en het platform Ik, de Burger en werd door ruim vierhonderd schippers ondertekend. Ze laken de toename van beperkende regels voor vissers. ‘Met de ene na de andere zogenaamde crisis wordt de visser steeds om andere redenen in de tang genomen’, staat in de brief.