Afvalverwerker Van der Galiën uit Kootstertille in gesprek over mogelijke overname; bedrijf kan binnen de beperkingen van milieuvergunning weer opstarten

Er is een externe partij die mogelijk afvalverwerker Van der Galiën, met vestigingen in Kootstertille en Wâlterswâld, wil overnemen. Daarmee zou de toekomst van het bedrijf, waar 35 mensen werken, veilig gesteld zijn. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten.

Archieffoto van afvalverwerker Van der Galiën Recycling in Wâlterswâld.

Archieffoto van afvalverwerker Van der Galiën Recycling in Wâlterswâld. Foto: Marcel van Kammen

Begin februari was het voortbestaan van het recyclingbedrijf nog zeer ongewis. De provincie trok toen de milieuvergunning in na een langdurige opeenstapeling van overtredingen van de vergunning, stelde gedeputeerde Douwe Hoogland toen. Van der Galiën verzuimde herhaaldelijk een vloeistofdichte vloer aan te leggen en door een te grote houtopslag was er onverantwoord brandgevaar. Ook de verwerking van sommige afvalstoffen deugde niet.

Nieuws

menu