Bedrijven in Sneek en de dorpsmolen Reduzum worden belemmerd door stroomkrapte

Wie in Sneek een elektriciteitsaansluiting wil hebben, moet even wachten. De kabels zitten vol. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor bedrijven en ook de dorpsmolen in Reduzum wacht spannende tijden door de stroomkrapte.

Foto:

Foto: ANP

Het middenspanningsnetwerk van netbeheerder Liander piept en kraakt al jaren, en elke week weken publiceert Liander nieuwe gebieden waar stroomkrapte is. De update van afgelopen week bevat twee opvallende zaken, want daarin staat een gebied dat onder meer de binnenstad van Sneek en en delen van bedrijventerreinen omvat, waaronder het toekomstige terrein Hemmen III.

In deze gebieden werden aanvragen voor het opwekken van stroom (via bijvoorbeeld zonneparken) al afgewezen. Nu komen ook aanvragen voor verbruik van stroom in de wacht. Dit belemmert de komst of uitbreiding van bedrijven.

Liander verwacht eind 2022 een oplossing te hebben. In hoeverre de krapte van invloed is op de ontwikkeling van Hemmen III, kon de gemeente Súdwest-Fryslân nog niet zeggen.

Molen Reduzum

In een gebied rondom Reduzum is geen teruglevering van stroom meer mogelijk. Volgens Jeljer Zijlstra, secretaris van Doarpsmûne Reduzum, is dit vermoedelijk geen probleem voor de dorpsmolen, die het dorp al tien jaar probeert te vervangen.

Wel is er een ander probleem, want het hoogspanningsnet kan de teruglevering van de molen niet aan. ,,TenneT is lastig”, aldus Zijlstra. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk.

De stichting is nog in gesprek met zowel TenneT als Liander. ,,En we blijven positief”, aldus Zijlstra. Het is momenteel echter wel de verwachting dat er pas in 2024 ruimte is op de kabels voor de molen. ,,En dan komt ons financieel model in gevaar.”

In dat geval verlopen de termijnen van subsidies. Het is volgens Zijlstra wel een voordeel dat het om windenergie gaat, die vooral in de winter wordt geleverd. ,,En dan is er weinig zonne-energie.”

Berltsum op slot

Ook een groot gebied waar onder meer Berltsum en een stuk weiland tussen Ried, Minnertsta, Berltstum en Sint Annaparochie onder vallen, kan geen extra stroomaanvragen voor verbruik meer aan. Hier duurt de krapte zelfs tot en met 2025.