Dit artikel is vandaag gratis

Bedrijven maken afspraken over hun gezamenlijke bijdrage van 26,5 miljoen euro aan de nieuwe sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand

De Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Foto: Marcel van Kammen

Bedrijven die profiteren van het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand hebben in een contract vastgelegd hoe ze gezamenlijk 26,5 miljoen euro willen bijdragen. In december werd al bekend dat ze het financiële gat willen dichten.

Gert Schouwstra van AA-planadvies is als intermediair betrokken bij het maken van de afspraken. ,,De komende weken bestuderen de bedrijven, scheepsbouwers, verladers en transporteurs de contracten. Het gaat om juridisch ingewikkelde documenten. Als de contracten worden ondertekend, is het rond.”

Er staan onder meer afspraken in over een leenfonds waarin de bedrijven onafhankelijk geld kunnen storten, totdat de ruim 26 miljoen is terugbetaald. Een eerder voorstel van de bedrijven om per sluispassage te betalen, werd door het kabinet geweigerd. Dit wilden de bedrijven, maar volgens het kabinet was dit een te groot middel en juridisch erg ingewikkeld. De bedrijven besloten toen om het geld toch gezamenlijk neer te leggen.

Kosten

De aanpak van het sluizencomplex bij Kornwerderzand kost ruim 200 miljoen euro. Dit is inclusief het vernieuwen van bruggen en het uitdiepen van vaargeulen. het rijk betaalt 111 miljoen euro. De provincies Fryslân, Flevoland en Overijssel en de betrokken gemeenten staan garant voor 60 miljoen euro. Met de 26,5 miljoen euro van het bedrijfsleven is het gat gedicht.

Vacatures

Medewerker contractbeheer Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Assistent-Accountant/Adviseur

Admifa Accountants & Adviseurs

Nieuws

menu