NDC Mediagroep boekt betere resultaten in 2020, het aantal abonnementen stabiliseert

NDC Mediagroep heeft in 2020 de tegenvallende advertentieomzet redelijk goed kunnen opvangen met kostenbesparingen. Verliezen zijn bijna gehalveerd en de uitgever van onder andere het Friesch Dagblad denkt weer zwarte cijfers te schrijven. Krantenabonnees stappen vaker over naar de digitale edities.

Bedrijfsgebouwen van de NDC Mediagroep in Leeuwarden.

Bedrijfsgebouwen van de NDC Mediagroep in Leeuwarden. Foto: Mark Vallinga

De coronapandemie heeft ook voor de uitgever van Friesch Dagblad , Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden grote impact gehad, blijkt uit de gisteren gepresenteerde jaarcijfers. De omzet is vooral door een terugvallende advertentieomzet in een jaar tijd met 6,1 procent gedaald naar 105 miljoen euro. Er is een verlies geleden van 6,6 miljoen euro (na belastingen en inclusief reorganisatielasten). Een jaar eerder was dat 10,8 miljoen euro.

Aan de uitgavenkant vallen enkele belangrijke posten als personeel en papier lager uit. Het personeelsbestand is in een jaar tijd afgenomen van 617 voltijdsfuncties naar 538. Zoals eerder bekend gemaakt door de nieuwe aandeelhouder Mediahuis verdwijnen er de komende twee jaar nog eens ongeveer honderd banen, onder andere bij de verkoopafdeling en bij de redactie van Friesch Dagblad .

De krimp in het bedrijf heeft geleid tot (tijdelijke) reorganisatiekosten. In 2019 ging het om drie miljoen euro, over 2020 was dit 4,9 miljoen euro.

Papierkosten

De papierkosten zijn vorig jaar ook flink afgenomen. Onder meer door dunnere uitgaven (door wegvallende advertentiepagina’s in verband met corona) en een lagere papierprijs, legt financieel directeur Jeroen van Schaick uit. Volgens de gedeponeerde cijfers zijn de papierkosten in een jaar tijd gedaald van 9,1 miljoen euro naar 6,7 miljoen euro.

Het totale aantal abonnees is bij de noordelijke uitgeverij redelijk stabiel gebleven tot iets gedaald. Friesch Dagblad kende een kleine afname van 2,8 procent (tot ruim 9200 abonnees), bij Dagblad van het Noorden was het abonneebestand nagenoeg stabiel (nu 92.500) en bij de Leeuwarder Courant was er sprake van een zeer kleine groei van 0,2 procent (nu 67.500). Daarnaast worden er door het bedrijf 38 week- en nieuwsbladen uitgegeven en zijn er 55 digitale kanalen.

Het bedrijf meldt dat er een sterke ontwikkeling gaande is van abonnees met een papieren krant naar digitale edities. ,,We zien dat er bij de digitale kranten een sterke groei is”, legt Van Schaick uit. ,,Begin 2020 ging het bij al onze kranten om 7800 abonnementen. Dat is 4 procent van het totaal. Eind vorig jaar was dit al 12.000, 6,3 procent van het totaal. Nu na vijf maanden in 2021 zitten we op 15.000. De verschuiving zet door en de papieren uitgaven blijven afnemen.”

Verwachting

Voor dit huidige jaar is de financieel directeur positief. Op meerdere terreinen kunnen er door de overname door Mediahuis schaalvoordelen worden behaald. Onder andere bij een van de grotere kostenposten, krantenpapier. ,,In de eerste helft van dit jaar is die prijs een stuk lager dan vorig jaar. Voor de tweede helft van dit jaar moeten we echter wel rekening houden met hogere papierprijzen. Grondstoffenprijzen gaan in de volle breedte omhoog, maar we kunnen door de grotere inkoop wel volumekortingen krijgen.”

Verder wordt er, nu NDC onderdeel is van een grotere organisatie, bespaard op het inkopen van nieuws. ,,Ook dat werkt sterk positief mee”, stelt de directeur.

De totale personeelskosten nemen door een krimp in het personeelsbestand verder af. Voor de dit voorjaar aangekondigde reorganisatie wordt er tussen de zes en negen miljoen euro uitgetrokken. ,,Hoeveel dat uiteindelijk wordt, heeft ermee te maken hoeveel mensen er gedwongen vertrekken, hoeveel er zelf elders een baan vinden en hoeveel mensen er binnen ons bedrijf een andere plek krijgen.”

Van Schaick gaat ervan uit dat de resultaten van NDC Mediagroep dit jaar aanzienlijk beter worden dan vorig jaar. ,,We hebben dan wel te maken met de eenmalige reorganisatielasten, maar naar verwachting gaan we verder winst maken.”