Boer en burger kopen in Fryslân samen land voor natuurvriendelijk boeren. Deze grondcoöperatie Rijkdom is nu officieel

Grondcoöperatie Rijkdom is woensdag officieel gepresenteerd. Boer en investeerders (waaronder burgers) worden voor de helft eigenaar van boerenland waardoor de boer door de lagere investering niet wordt gedwongen de grond intensief te gebruiken en er meer ruimte is voor natuurinclusief boeren.

Melkveehouder Pieter van der Valk bij het gebied Pijpkaneel. Volgens hem gedijen weidevogels, zoals de grutto, beter als er grotere aaneengesloten gebieden zijn met optimale omstandigheden.

Melkveehouder Pieter van der Valk bij het gebied Pijpkaneel. Volgens hem gedijen weidevogels, zoals de grutto, beter als er grotere aaneengesloten gebieden zijn met optimale omstandigheden. Foto: Simon Bleeker

Het aankopen van extra grond is voor boeren duur, helemaal als ze willen extensiveren. Een boer investeert dan in meer grond, maar dat levert niet per se extra inkomsten op. Doordat investeerders en boeren via de coöperatie samen grond kopen, wordt de natuur die er is op de boerengrond beschermd en kunnen boeren blijven boeren. De grondcoöperatie Rijkdom (rijkdomvanhetland.nl) is opgericht met ondersteuning van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, LTO Noord, NAJK, Boer & Natuur en Rabobank.

Nieuws

Meest gelezen

menu