Boeren willen kleigrond Westhoek niet teruggeven aan de natuur, ze zijn furieus over mogelijke plannen voor een wisselpolder

Boerenorganisatie LTO Noord wil dat de plannen om een wisselpolder te maken bij Westhoek worden geschrapt. De boeren willen de, naar verluidt, 46 hectare aan kleigrond niet teruggeven aan de Waddenzee. Ze zijn furieus over de mogelijke plannen hiervoor van de provincie Fryslân en het rijk.

Boeren aan het werk in de Westhoek bij de Waddenzeedijk. Mogelijk wordt dit een natuurgebied.

Boeren aan het werk in de Westhoek bij de Waddenzeedijk. Mogelijk wordt dit een natuurgebied. Foto: archief Martin Oscar de Jong

Het plan voor de wisselpolder is onderdeel van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Er wordt bij dat project ook gekeken naar koppelkansen die natuur ten goede komen. Een wisselpolder bestaat uit twee dijken, waarbij een gat wordt gemaakt in de buitenste dijk. Zo kan er slib in het gebied terechtkomen, waar natuur zich kan ontwikkelen. Bij Westhoek, ten westen van Sint Jacobiparochie, moet de zomerpolder worden verbonden met de Waddenzee. Het wordt daarmee een Natura-2000-gebied.

Elke hectare nodig

Nieuws

menu