Boeren willen voorlopig niet uitgekocht worden om de uitstoot van stikstof naar beneden te krijgen, daardoor komt het doemscenario van onteigening dichterbij

Om de stikstofuitstoot terug te brengen hoopt het kabinet dat boeren zich vrijwillig melden voor uitkoop van hun bedrijf. Maar weinig boeren melden zich. In Fryslân wordt op dit moment met vier boerenbedrijven gesproken.

De Alde Feânen.

De Alde Feânen. Foto: Shutterstock

Boeren die veel stikstof uitstoten dicht bij natuurgebieden zien er weinig in om hun bedrijf te verkopen aan de provincies. In november 2020 zijn de provincies een door het Rijk gefinancierde opkoopregeling begonnen, die tot doel heeft de uitstoot van stikstof rond kwetsbare natuurgebieden terug te dringen, maar tot nu toe is er nog geen enkel boerenbedrijf aangekocht via deze regeling. Dit blijkt uit een conceptrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarvan de conclusies zijn gedeeld met NRC .

Vacatures

Leerling metaalbewerker

Gicom BV

Werken op de SEH, OK of IC?

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Voorzitter Bestuur

Talent Performance namens Museum Belvédère

Nieuws

menu