Curatoren van zorginstelling Pasana, waaronder ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum viel, sluiten na bijna zeven jaar de boeken: banken krijgen nog ruim een derde van de schulden terug

Bijna per kwartaal hebben de curatoren van de failliete zorginstelling Pasana sinds eind 2014 een verslag opgemaakt van de afwikkeling van de schulden. Nu ligt het 27e en laatste overzicht er. Banken en fondsen ontvangen met 3,5 miljoen euro nog 38 procent van hun schulden terug. Overige crediteuren schieten er voor 70.000 euro bij in.

De Sionsberg in Dokkum net na de uitspraak van het faillissement eind 2014.

De Sionsberg in Dokkum net na de uitspraak van het faillissement eind 2014. Foto: Catrinus van der Veen

Zorggroep Pasana, waaronder ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum viel en verschillende tehuizen voor ouderenzorg in Noordoost-Fryslân, had bij het faillissement eind 2014 een totale bankschuld van 21 miljoen euro. Bij het opmaken van het laatste faillissementsverslag meldt De Haan Advocaten en Notarissen, die met de curatoren Mathijs Sturms en Hans Silvius bij het bankroet betrokken raakten, dat banken en fondsen nog een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Dat komt neer op 38 procent van de schulden van Pasana aan de instellingen. Binnen enkele maanden zal dit naar verwachting worden overgemaakt.

BNG Bank en ING Bank zijn de grootste schuldeisers blijkt uit een overzicht direct na het faillissement in 2014. Op dat moment ging het bij de BNG Bank om een verwachte restschuld van 2,5 miljoen euro en bij ING Bank om een verwachte restschuld van 1,6 miljoen. Rabobank kwam destijds op een ton uit.

Voor andere schuldeisers schatten de curatoren vorig jaar al in dat ze een bedrag kwijt zijn van 70.000 euro.

Panden

Uit het overzicht dat gisteren naar buiten is gebracht, blijkt dat de verkoop van alle panden van het ziekenhuis, Talma Hûs, Talma Hoeve, Spiker, Waadwente, De Stelp en grond een totaalbedrag heeft opgeleverd van 27,1 miljoen euro. Andere goederen hebben totaal 229.000 euro opgeleverd.

Het 27e en tevens laatste faillissementsverslag geeft nog een overzicht van de meest recente werkzaamheden van de curator en de eindafwikkeling. Het betreft de periode 23 april tot en met 2 juli.

In een faillissementsverslag van december 2018 stellen de curatoren dat in 2011 ziekenhuis De Sionsberg al technisch failliet was. De financieel goed draaiende ouderzorgtak heeft binnen de fusieorganisatie er jarenlang nog voor gezorgd dat het ziekenhuis door kon draaien.