Dit artikel is vandaag gratis

De Landbouw Adviespool Fryslân heeft tijdens éénjarig-bestaan veertig boeren geholpen in de natuurinclusieve landbouw

De organisatie van de LAP. Foto: LAP

De Landbouw Adviespool Fryslân (LAP) van de provincie en Living Lab Fryslân bestaat één jaar. Friese boeren die hun bedrijf verder willen ontwikkelen in de natuurinclusieve en kringlooplandbouw kunnen hier met hun vragen terecht en praktisch advies krijgen. Afgelopen jaar werden veertig boeren geholpen.

Er zijn inmiddels dertig adviseurs bij de adviespool aangesloten. De opgedane kennis wordt vervolgens ook weer verder verspreid.

Boeren komen voornamelijk terecht bij de LAP door doorverwijzingen van bedrijven en organisaties. Het merendeel van de vragen van boeren gaat over de bodem. Boeren willen bijvoorbeeld meer klaver of meer kruidenrijk grasland ontwikkelen, om zo minder kunstmest te hoeven gebruiken, laat projectcoördinator Martine Hijlkema weten. Ook biodiversiteit krijgt aandacht: zo zijn er al meerdere erfbeplantingsplannen gemaakt.

De LAP sluit aan bij de landelijke lijn vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) om kennis over natuurinclusieve landbouw bij boeren te brengen. De adviseurs werken met ondersteuning van onder meer agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, Wetterskip Fryslân, kennisinstellingen en de provincie.

Nieuws

Meest gelezen

menu