Zeven Friese boeren vertellen in documentaire 'Bodemwinst' van Rob Busquet hoe ze willen werken zodat én hun bedrijf én de natuur erop vooruit gaat

Een gezonde bodem levert gezonde gewassen op, en dus ook gezonde mensen. Zeven Friese boeren vertellen in een nieuwe documentaire hoe ze, vaak tegen de stroom in, willen werken zodat én hun bedrijf én de natuur erop vooruit gaat.

Biologisch akkerbouwer Pyt Sipma uit Engwierum.

Biologisch akkerbouwer Pyt Sipma uit Engwierum. Beeld uit de film

Voor Jelle Seerp Jukema, omschakelend biologisch boer in Sexbierum, ging een wereld open toen hij een cursus bodembeheer volgde. ,,Hoeveel leven er in de bodem zit… En hoe schadelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmest daarvoor zijn. Ik heb de kunstmest eruit gegooid en ben ook met bestrijdingsmiddelen gestopt. Nu richt ik me op het voeden en gezond houden van de bodem.”