Uit een proef met maïs op veengrond blijkt: werken in stroken behoudt de kwetsbare veenlaag

De traditionele manier van maïsteelt op veengrond verstoort de bovenste grondlaag sterk, wat de oxidatie van veen versnelt. Strokenteelt kan deze effecten voor een groot deel voorkomen. Uit proeven in het Friese veengebied blijkt dat ook de draagkracht verbetert.

De oogst van maïs.

De oogst van maïs. Foto: Shutterstock

Volgende week kunnen geïnteresseerden op vier bedrijven in het veenweidegebied komen kijken bij de proeven die duidelijk moeten maken dat een andere bewerking van de grond een goede gewasopbrengst kan combineren met minder inklinking van de veengrond. Projectleider Dirk Johan Feenstra van LTO Noord is positief over de ervaringen van de afgelopen jaren.

Vacatures

Machinist in opleiding

Arriva

Baliemedewerker

Stedelijk Museum Meppel

Lid College van Bestuur

Talent Performance

Nieuws

Meest gelezen

menu