Ondernemers uit Drachten vragen de politiek een nieuwe vaarweg door de Hegewarren niet definitief af te serveren. Er staan forse investeringen en nu al 80 banen op het spel

Gooi de industriehaven van Drachten niet op slot door het plan voor een nieuwe vaarverbinding door de Hegewarren definitief terzijde te schuiven. Dat is de oproep die ondernemers, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van Havennetwerk Fryslân vrijdag aan Provinciale Staten deden.

Polder Hegewarren.

Polder Hegewarren. Foto: Jilmer Postma

Provinciale Staten beslissen op 21 september over de komst van een nieuwe waterweg voor de beroepsvaart, die het mogelijk zou moeten maken om grotere schepen in Drachten te laten aanmeren. Nu gaan binnenvaartschippers eerst door natuurgebied de Alde Feanen, waarna ze via onder meer de Headamsleat en het Smeliester Sân de plaats van bestemming bereiken. De echte grote jongens (Klasse Va) kunnen daar niet eens komen.

Nieuws

menu