Flink meer startende ondernemers in bouw en horeca, Zuidoost-Fryslân springt er uit met bijna kwart meer starters

Het aantal startende ondernemers in de bouw en de horeca is afgelopen maand flink toegenomen. Zuidoost-Fryslân hoort bij de koplopers voor wat het totale aantal startende bedrijven betreft. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK), die maandelijks met een trendrapport over het aantal beginnende ondernemers komt, groeide het aantal starters in de bouw met bijna een vijfde in vergelijking met juli 2020. In de horeca gaat het om een toename van 13 procent op jaarbasis.

Het kantoor van de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Het kantoor van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Foto: Shutterstock

Het aantal bedrijven in de maand juli nam per saldo met ruim 11.000 toe tot een totaal van bijna 2,2 miljoen. Wel merkt de KvK op dat het aantal starters in juli op jaarbasis met maar 1 procent toenam. Daarmee komt volgens de instantie een periode van stevige groei ten einde. Deze aanwas hing samen met de impact van de crisis in met name het tweede kwartaal van vorig jaar, waardoor minder Nederlanders heil zagen in het starten van een onderneming.

Vacatures

Lefier heeft meerdere vacatures

Lefier

Technisch tekenaar / Werkvoorbereider

CORN Metaalbewerking

Werkvoorbereider Infra

Geomaat

Nieuws

menu