Flink meer startende ondernemers in bouw en horeca, Zuidoost-Fryslân springt er uit met bijna kwart meer starters

Het aantal startende ondernemers in de bouw en de horeca is afgelopen maand flink toegenomen. Zuidoost-Fryslân hoort bij de koplopers voor wat het totale aantal startende bedrijven betreft. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK), die maandelijks met een trendrapport over het aantal beginnende ondernemers komt, groeide het aantal starters in de bouw met bijna een vijfde in vergelijking met juli 2020. In de horeca gaat het om een toename van 13 procent op jaarbasis.

Het kantoor van de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Het kantoor van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Foto: Shutterstock

Het aantal bedrijven in de maand juli nam per saldo met ruim 11.000 toe tot een totaal van bijna 2,2 miljoen. Wel merkt de KvK op dat het aantal starters in juli op jaarbasis met maar 1 procent toenam. Daarmee komt volgens de instantie een periode van stevige groei ten einde. Deze aanwas hing samen met de impact van de crisis in met name het tweede kwartaal van vorig jaar, waardoor minder Nederlanders heil zagen in het starten van een onderneming.

Met name in een aantal niet-stedelijk regio’s was sprake van een sterke toename van het aantal starters. Dan gaat het onder meer om Zuidoost-Fryslân (plus 21,9 procent; van 137 naar 167), Noord-Drenthe, de Veluwe, het zuidoosten van Zuid-Holland en de Gooi- en Vechtstreek. In de andere twee regio’s in Fryslân die de KvK onder de loep heeft genomen, was er in juli sprake van een afname in startende bedrijven. In Noord-Fryslân betrof het een zeer bescheiden afname van 0,4 procent (252 naar 251). In Zuidwest-Fryslân nam het aantal starters met 15,3 procent af (118 naar 100). In heel Fryslân was er sprake van 507 vorig jaar in juli naar 518 in juli dit jaar.

Minder stoppers

Het aantal stoppers neemt in vrijwel alle regio’s in Nederland af. Dat was ook het geval in de drie Friese regio’s. In Noord- en Zuidoost-Fryslân ging het om een afname van 24 procent. In het zuidwesten van de provincie om een daling van ruim 30 procent. In heel Fryslân is er in een jaar tijd sprake van een afname van 334 stoppende bedrijven naar 250 in juli 2021.

Verder merkt de KvK op dat het aantal faillissementen laag blijft. In vergelijking met een jaar eerder ging het in juli om een daling met 44 procent (224 naar 126). Dit heeft volgens de KVK vermoedelijk te maken met de regelingen vanuit het kabinet om ondernemers door de crisis te helpen. In het gebiedsdeel Noord (Fryslân, Groningen en Drenthe) was er sprake van een afname van 60 procent (van 20 naar 8 faillissementen). In iedere Friese regio gaat het sinds juli vorig jaar elke maand maximaal om enkele faillissementen waardoor vergelijking van de Friese maandcijfers geen goed beeld geeft van ontwikkelingen.