Friese bouw- en landbouwvoertuigen worden zelden geregistreerd, terwijl dat over een half jaar verplicht is. De RWD maakt zich zorgen

Van de Friese voertuigen in de landbouw en de bouw is momenteel slechts 17 procent geregistreerd. Dat meldt de RDW, die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen doet. Per 1 januari 2022 is een registratie verplicht om op de openbare weg te mogen.

Ook trekkers moeten per 1 januari 2022 geregistreerd zijn.

Ook trekkers moeten per 1 januari 2022 geregistreerd zijn. Foto: ANP

In geen andere provincie ligt het percentage geregistreerde voertuigen zo laag als in Fryslân. Landelijk is ongeveer een derde van de naar schatting 550.000 voertuigen geregistreerd.

Volgens de RDW is het voor veel eigenaren lastig om een voertuig te registreren, omdat veel gegevens moeilijk te vinden zijn. ‘Het gaat om zo’n diverse groep voertuigen van diverse bouwjaren dat niet altijd eenduidig is waar de gegevens staan.’ Vooral het chassisnummer is vaak onvindbaar.

Zorgen

Vooral de groep motorrijtuigen met beperkte snelheid wordt zelden geregistreerd, tot zorg van de RWD. Dit zijn vooral voertuigen in de bouw, zoals hoogwerkers en graafmachines. Ook oogstmachines en toeristische wegtreintjes vallen hieronder.

Er zijn in Nederland zo’n 130.000 van dit soort voertuigen, waarvan momenteel slechts 21.000 zijn geregistreerd. De RDW betwijfelt of de eigenaren zich wel realiseren dat ze hun voertuig moeten registreren.

Misverstanden

De RDW meldt op basis van contacten met de klantenservice dat er veel misverstanden zijn over de registratieplicht. Zo denken veel eigenaren dat een voertuig pas geregistreerd moet worden als het minstens 25 kilometer per uur kan rijden. De minimumsnelheid voor de registratieplicht is echter is zes kilometer per uur. ‘Ook moet een voertuig geregistreerd worden als het (land)bouwvoertuig op de openbare weg komt, ook als dat een landweg is, een korte oversteek van het ene naar het andere veld of een openbaar deel van het eigen terrein.’

De grens van 25 km/u geldt wel voor de kentekenplicht van gebruikte voertuigen. Vanaf 2025 moeten alle voertuigen een kentekenplaat hebben.

Tot 1 januari 2022 kan een voertuig worden geregistreerd voor achttien euro. Daarna moet een voertuig eerst gekeurd worden door de RDW, wat aanzienlijk duurder is. De RDW gaat maatregelen nemen voor meer registraties. Zo worden sommige doelgroepen gemaild en worden eigenaren geholpen met het vinden van de juist gegevens.