Henk Atze Dijkstra uit Beetsterzwaag nieuwe directeur van groen ondersteuningsfonds in Den Haag

Henk Atze Dijkstra uit Beetsterzwaag is aangesteld als directeur van het Dinamo Fonds in Den Haag. Dit fonds schenkt vooral om dierenwelzijn, natuurbescherming, en monumentenzorg te verbeteren.

Henk Atze Dijkstra.

Henk Atze Dijkstra.

Dijkstra (1974) begint per 1 september aan zijn nieuwe functie. Hij is architectuur- en kunsthistoricus en werkte onder meer voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De komende jaren gaat hij zich richten op de groei van het fonds, en op de selectie en ondersteuning van projecten die geld krijgen. Het Dinamo Fonds noemt hem ‘een gedreven en allround erfgoeddeskundige.’

Noarderleech

Het Dinamo Fonds werd in 2016 opgericht voor ‘projecten die bijdragen aan het welzijn van dieren, het beschermen van natuur en landschap alsmede het restaureren van monumenten opdat deze behouden blijven voor toekomstige generaties.’ Vorig jaar deelde het fonds bijna vijf ton uit. Dat ging onder meer naar It Fryske Gea (vijfduizend euro voor Broedvogels Noarderleech), de Protestantse Gemeente in Wirdum (1500 euro, restauratie orgel) en naar de Victoriuskerk in Pingjum (restauratie interieur, 3000 euro).