Een recreatiewoning ergens in Fryslân kopen? Veel succes gewenst. Want mede door corona is er forse krapte ontstaan

Niet alleen de reguliere woningmarkt is aan het ontploffen. De markt voor recreatiewoningen is nog extremer. Mede door corona zijn het aantal verkochte woningen en de verkoopprijs sterk gestegen volgens makelaarsorganisatie NVM. En in delen van Fryslân is sprake van ongekende krapte, en verdubbelde het aantal verkochte woningen.

Een koopakte van NVM.

Een koopakte van NVM. Foto: Lex van Lieshout ANP XTRA Lex van Lieshout ANP XTRA

70 procent. Zo groot was de stijging van het aantal verkochte recreatiewoningen in Nederland vorig jaar ten opzichte van 2019. In totaal wisselden landelijk ruim 7300 recreatiewoningen van eigenaar. De prijs lag gemiddeld 13 procent hoger dan in 2019.

Volgens de NVM zijn er meerdere verklaringen voor de sterke groei. Zo speelt net als bij de reguliere markt mee dat de rentes laag zijn. Daarnaast lijkt er een covideffect te zijn. Die heeft ‘de trek van ruimte- en rustzoekers gestimuleerd vanuit de stad’, aldus de NVM. Bovendien lijken recreatiewoningen steeds vaker een toevluchtsoord ‘voor mensen voor wie een normale koop- of huurwoning door krapte, betaalbaarheid of wachtlijsten onbereikbaar blijkt’.

Friese meren

NVM heeft Nederland in het rapport over de recreatiewoningen opgedeeld in toeristische regio’s. Een daarvan is Friese en Overijsselse Meren. Onder meer Zuidwest-Fryslân ligt in dit gebied. In deze regio werden vorig jaar ruim zeshonderd recreatiewoningen verkocht. In 2018 en 2019 lag dat nog rond de driehonderd. Op de Waddeneilanden was ook een verdubbeling te zien, en werden bijna driehonderd huizen verkocht.

Hoe het in de rest van Fryslân zit, is lastig te zeggen. Dit is ondergebracht in de regio ‘overig Nederland’, waar ook Groningen, een deel van de Randstad, en een deel van Gelderland in zijn ondergebracht.

Trek uit de Randstad

Dat de Waddeneilanden vorig jaar bijzonder gewild waren, blijkt ook uit de prijzen. De prijs steeg hier met een derde, er moet gemiddeld 375.000 euro worden betaald voor een recreatiewoning. Ook Friese en Overijsselse Meren zat in de top qua prijsstijgingen. Hier werd ruim 25 procent meer betaald dan in 2019, namelijk bijna twee ton. ‘Op de normale koopwoningmarkt trekt deze regio veel huishoudens uit de Randstad, nu lijken ook de recreatiewoningen in deze regio ontdekt’, schrijft de NVM.

Het aanbod in de twee Friese regio’s is inmiddels uiterst pover. In het merengebied daalde het aanbod van 199 in 2019, naar 39 in 2020. Alleen in Flevoland is de krapte groter dan hier. Ook op de Waddeneilanden halveerde het aanbod.

Ruimte, rust, natuur en schone lucht

Remco van Dijk van Makelaardij Roos uit Dokkum spreekt in het rapport over de Friese woningmarkt. ,,Je zag vorig jaar bij ons in de regio met name in de tweede helft van het jaar een enorme toename van de vraag naar recreatiewoningen”, zegt hij. ,,Eerder al door corona, waarbij later ook nog de toen aanstaande verhoging van de overdrachtsbelasting (per januari 2021) een rol ging spelen.” Volgens hem zijn de kopers vooral op zoek naar ruimte, rust, natuur en schone lucht. Zo’n 70 procent van hen zijn ouderen.

Van Dijk ziet de grote vraag weinig afnemen de komende tijd. ,,Men is al lang blij een recreatiewoning te kunnen kopen. Wat je wel ziet, is dat er steeds meer mensen zijn die reageren op een woning voor permanente bewoning, die men als recreatiewoning wil gaan gebruiken. Dit zie je vooral in de dorpen langs de Waddenzee.” Hij verwacht dat de druk op de markt blijft toenemen. Er komen weinig nieuwe woningen bij en door de lage rentestand willen mensen hun financiële vermogen ergens anders dan op de spaarrekening stallen. ,,En er daarnaast zelf ook nog van kunnen genieten.”