FrieslandCampina versnelt reorganisatie, corona en moeilijke kindervoedingsmarkt zorgen voor tegenvallende resultaten

Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft in de eerste helft van dit jaar flinke tegenvallers geïncasseerd. Daardoor zijn de omzet en winst afgenomen. Vooral de moeilijke kindervoedingsmarkt in Azië, tot voor kort volgens topman Hein Schumacher een ‘goudmijn’, heeft grote financiële gevolgen. Het concern zet daarnaast 57 miljoen euro apart voor een hoger beroep in een rechtszaak in Thailand.

Een vrachtwagen voor het transport van melk- en zuivelproducten bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum.

Een vrachtwagen voor het transport van melk- en zuivelproducten bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum. Foto: ANP

De coöperatie heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 1,8 procent minder omzet gedraaid vergeleken met die periode een jaar geleden. De omzet kwam daarmee uit op 5,5 miljard euro. Er is al wel sprake van herstel op de consumentenmarkt en de zogeheten out-of-home-kanalen (consumptie van zuivelproducten buitenshuis, zoals in de horeca). Valutaeffecten waren echter groter en zorgden daardoor alsnog voor een lagere omzet.

Kindervoedingsmarkt

Vooral de kindervoedingsmarkt speelt het bedrijf parten, legde topman Hein Schumacher woensdagochtend uit. ,,In Azië is er, mede door de coronapandemie, sprake geweest van een snelle daling in het aantal geboorten in een jaar. Dat heeft effect op de komende jaren voor dit bedrijfsonderdeel. Het betreft dan vooral landen als Maleisië, Vietnam, Indonesië en China”, aldus de topman. ,,Voor ons bedrijf was de internationale kindervoedingsmarkt tot voor kort een belangrijke winstbron, een goudmijn. Deze gifbeker moet eerst leeg. Het is nu de kwestie ervoor te zorgen dat we ook in andere markten goede resultaten gaan én blijven halen. De consumentenmarkt en out-of-home laten dit al zien. We hebben een voldoende sterke basis voor de rest van dit jaar.”

Schumacher gaf woensdag tijdens de persconferentie over de halfjaarcijfers wel een nuancering over de consumentenmarkt. ,,Vorig jaar werd er meer thuis geconsumeerd als gevolg van de coronamaatregelen in de horeca. Met de versoepelingen dit jaar zorgt dat nu voor minder groei.”

Zorgen over Azië, Afrika loopt goed

Azië is en blijft naast de Europese afzetmarkt belangrijk voor de coöperatie, zegt de topman. Er zijn echter wel grote zorgen. ,,De lockdown in Indonesië door corona zorgt voor een druk op de leveringen, vooral in de categorie out-of-home. De Chinese markt vraagt ook meer inzet en investeringen van ons. We weten ons aandeel in die markt vast te houden, maar door een grotere concurrentie is daar meer inzet nodig. Positieve berichten zijn er uit Afrika. Dit continent laat in het algemeen een uitstekende situatie zien.”

Al met al verwacht het concern dit jaar stevige kostenstijgingen, in totaal voor een bedrag van vijfhonderd miljoen euro. Zo zijn er hogere prijzen van grondstoffen (internationaal zijn de melkprijzen hoger), werken valutaeffecten negatief door en is er een kostbare rechtszaak in Thailand. Een vroegere klant van FrieslandCampina is het oneens met de voorwaarden in contracten uit het verleden. Vooral door de reservering van 57 miljoen euro voor deze zaak zakte de winst met 42,6 procent naar 62 miljoen euro.

Voor een deel zullen de hogere kosten waarschijnlijk worden doorberekend aan consumenten. Ook wordt er gewerkt aan het verder verlagen van kosten binnen het bedrijf.

Reorganisatie

Dat betekent onder andere dat de ingezette reorganisatie versneld zal worden doorgevoerd. Afgelopen jaar werd bekend dat verschillende bedrijfsonderdelen, onder andere in Fryslân, zullen worden gesloten en er een personeelsreductie (internationaal) zal zijn van duizend van de 24.000 banen. Vooral in Nederland, Duitsland en België verdwijnt er werkgelegenheid. Intussen is er nu al duidelijkheid over inkrimping van 650 voltijdsbanen.

FrieslandCampina gaat de zuivelfabriek in Dronryp in 2022 sluiten en de poederproductie in Gerkesklooster stopt, werd in december bekend. Daarmee verdwijnen 56 Friese banen. Eerder werd al bekend dat bij het financieel servicecentrum in Wolvega 151 banen worden geschrapt, omdat dit werk naar Boedapest verhuist. Van de 1600 werkplekken in Fryslân verdwijnen er met de plannen die nu bekend zijn, ruim een achtste (dik tweehonderd).

Sluiten andere locaties?

Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar er meer bekend wordt over de resterende 350 banen die er moeten verdwijnen. Of er ook meer locaties gaan sluiten, is nog niet zeker. ,,We kunnen dat niet uitsluiten”, zegt Schumacher. De reorganisatieplannen moeten na dit jaar jaarlijks honderd miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren.

In de eerste kwartalen van dit jaar is tevens bekend geworden dat er bedrijfsonderdelen worden verkocht. Het gaat dan onder andere om diervoedingsbedrijf Nutrifeed en Russische consumentenactiviteiten.

Melkprijzen

Voor de aangesloten melkveehouders bij de coöperatie verwacht het concern in de rest van dit jaar redelijk stabiele melkprijzen. Voor 1 juli waren de prijzen iets hoger dan de prijzen in de eerste twee kwartalen van 2020. Dat komt door een toegenomen vraag op de wereldmarkt.

Als gevolg van de tegenvallende resultaten in de eerste helft van dit jaar ontvangen boeren over deze periode nu geen zogeheten interim-uitkering. Vorig jaar werd er aan de aangesloten melkveehouders in de eerste twee kwartalen nog 0,22 euro per 100 kilo geleverde melk, exclusief btw, uitgekeerd.

De melkaanvoer is in de eerste helft van dit jaar 2,2 procent lager geweest dan in die periode een jaar geleden (nu 5,03 miljard kilo). Dat komt volgens de directievoorzitter door het koudere voorjaar en hogere voerkosten. Voor de rest van het jaar wordt er een stabiele aanvoer verwacht.