Fryslân krijgt een rol als voorbeeldregio binnen Europees project voor circulaire economie. 'Wy wikselje ideeën en ûnderfiningen út'

Fryslân wordt als voorbeeldgebied gezien binnen FrontSh1p. Dat Europese project richt zich, met steun van de Green Deal van de Europese Unie, op regionale circulaire economie.

Vertegenwoordigers van alle deelnemende partners aan het project.

Vertegenwoordigers van alle deelnemende partners aan het project. Foto: FrontSh1p

In Fryslân wordt al langere tijd gewerkt aan de transitie naar circulaire economie, een systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Ook worden hernieuwbare energiebronnen gebruikt en staat systeemdenken centraal.

Vacatures

Baliemedewerker

Stedelijk Museum Meppel

Werkvoorbereider/ Projectleider

Beemster Electrical Solutions B.V.

Machinist in opleiding

Arriva

Nieuws

menu