Groengas uit mest lijkt een uitkomst voor boeren: wel inkomsten, maar minder stikstof. Maar gaan we dan koeien houden om warm te blijven?

Met monomestvergisters kan voor een groot deel in de Friese gasbehoefte worden voorzien, berekende werkgroep Groen Gas Friesland (GGF). Ze zorgen bovendien voor minder uitstoot van stikstof. Klimaatwetenschapper Pier Vellinga vindt dat in het plan totaal geen rekening wordt gehouden met de overgang waar de landbouw voor staat.

Twee jaar geleden verzetten inwoners van Wijnjewoude zich tegen de komst van een mestvergister in hun dorp.

Twee jaar geleden verzetten inwoners van Wijnjewoude zich tegen de komst van een mestvergister in hun dorp. Foto: Jilmer Postma

Volgens New Energy Coalition van de GGF kan met de Friese biomassa meer energie voor warmte worden opgewekt dan de verwachte warmtevraag in 2030 (16.657 TeraJoule tegen 16.275 TeraJoule). In het gunstigste geval kan mestvergisting daarvan 47 procent leveren. Met een realistischer scenario komt de werkgroep GGF, bestaande uit de provincie, de gemeente Opsterland, Wijnjewoude Energieneutraal, FrieslandCampina, Dearsum Duurzaam en New Energy Coalition, op 4284 Terajoule uit mest.

Vacatures

Systeembeheerder procesautomatisering

Attero

Accountmanager Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Nieuws

menu