Niet minder, maar evenveel of juist meer uitstoot van broeikasgassen in Fryslân: 'Er vindt nog lang geen kanteling plaats'

In 2020 is de uitstoot van broeikasgassen in Fryslân per saldo gelijk gebleven. Alleen in de vervoersector is wat betreft CO2-uitstoot een lichte daling te zien. Dat blijkt uit de jaarlijkse CO2-wijzer die de Friese Milieu Federatie deze week publiceerde.

Onderzoek naar de uitstoot van methaan in het veenweidegebied bij Aldeboarn.

Onderzoek naar de uitstoot van methaan in het veenweidegebied bij Aldeboarn. Foto: Stowa

Tussen 2017 en 2019 was in de meeste sectoren een daling van de uitstoot van broeikasgassen. Die trend werd in 2020 niet doorgezet. In dat jaar stootten industrie, kantoren en woningen en de landbouw juist weer meer CO2 uit. De daling van de uitstoot bij vervoer kan volgens de FMF aan het thuiswerken in verband met de lockdowns liggen.

Vacatures

Systeembeheerder procesautomatisering

Attero

Medewerker contractbeheer Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Nieuws

menu