Geen logo van Natuurmonumenten meer op de melkpakken van FrieslandCampina: beide organisaties werken minder samen

Sinds een tijdje ontbreekt het logo van Natuurmonumenten op de pakken met On the way to PlanetProof-melk van FrieslandCampina. Het is het meest zichtbare bewijs dat er een eind is gekomen aan de huidige samenwerking.

Natuurmonumenten wilde meer natuur op het boerenland.

Natuurmonumenten wilde meer natuur op het boerenland. Foto: Eric Bergmeester

In 2019 gingen natuurorganisatie en zuivelbedrijf een meerjarige samenwerking aan om de natuur te versterken en voor de boer een beter verdienmodel te creëren. FrieslandCampina-voorlichter Jan-Willem ter Avest benadrukt dat het zogeheten strategische partnerschap op een meer projectmatige basis wordt voortgezet. ,,We blijven met elkaar in gesprek en ondersteunen elkaar projectmatig, maar promoten elkaar niet meer over en weer.”