De glastuinbouw wil op korte termijn flinke stappen zetten in de energietransitie, maar vreest zonder steun van de overheid juist een teruggang

Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland wil een flinke verduurzaming in gang zetten, maar vreest dat subsidies verdwijnen. Juist nu met de oorlog in Oekraïne en hoge gasprijzen is dat hoognodig, bepleiten ze in Den Haag.

Kassen in een tuinbouwgebied.

Kassen in een tuinbouwgebied. Foto: ANP

Op dit moment zijn subsidies voor verduurzaming omgekeerd evenredig aan de gasprijs. Dit betekent dat met flink hogere gasprijzen de overheidssteun fors wordt verlaagd, of zelfs verdwijnt. De sector vreest dat tuinders stoppen met investeringen in duurzamere energie en wellicht deels weer terugschakelen. Dat moet voorkomen worden, stelt de organisatie en vraagt de overheid de koppeling los te laten en extra geld opzij te zetten voor duurzaamheidsprojecten.

Nieuws

menu